Categorie archief: Solitaire bijen en andere bestuivers

Digitaal Bijensymposium

Regionaal landschap Houtland, Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart, Inagro en gemeente Knokke-Heist, lanceerden in 2020 het project Kruisbestuivers. Doel is om van onze leefomgeving een thuis voor bijen te maken! En daar kan iedereen een steentje aan bijdragen. Met goede voorbeelden wil men trachten gemeentebesturen, inwoners, maar ook bedrijven, landbouwers, scholen en andere partners de komende jaren aan te zetten tot zoemrijke initiatieven. Daarom wordt het Bijensymposium georganiseerd. Iedereen die onze bijen een warm hart toedraagt, is meer dan welkom op het Bijensymposium. Meer info over de planning en over hoe in te schrijven staat hier. Let op, inschrijven kan tot en met 19 februari!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Bestuiving en dracht, Solitaire bijen en andere bestuivers

Bloemen voor onze bijen

Solitair bijtje (Dylan Elen)
Het is januari, hoog tijd om dus om na te denken over welke bloemen je dit jaar in de tuin gaat planten of zaaien voor de bijen ? Belangrijk hierbij is om niet enkel te kiezen voor de planten/zaadmengsels die vooral bedoeld zijn voor honingbijen, zoals onze Zwarte bij, maar dat er ook geplant en gezaaid wordt voor onze solitaire bijen en hommels. Daarom voorzien wij op onze website tevens een speciaal plantenlijstje voor die laatsten, opgemaakt door het team van prof. Dave Goulson. Aan de slag ermee! ???

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Bestuiving en dracht, Solitaire bijen en andere bestuivers, Zwarte bij

Campagne Save Local Bees

Recent lanceerden SICAMM, FEDCAN en POLLINIS een nieuwe campagne om het behoud van onze Europese diversiteit te promoten: Save Local Bees! Tal van Europese ondersoorten van de Westerse honingbij worden bedreigd doordat imkers uitheemse ondersoorten importeren, ook al is ondertussen voldoende gekend dat honingbijen van lokale origine de hoogste overlevingskansen hebben, kijk ook hier.  ZwarteBij.org is alvast trotse ondersteuner van de campagne die de Europese beleidsmakers ertoe wilt aanzetten maatregelen te nemen om onze honingbij-diversiteit te beschermen. Ondertekent u ook?

3 reacties

Opgeslagen onder Carnica, Solitaire bijen en andere bestuivers, Zwarte bij

20 mei Wereld Bijen Dag

Op 20 december laatstleden hebben de Verenigde Naties 20 mei officieel verklaard tot Wereld Bijen Dag! Een welgemeende proficiat aan de Sloveense imkersbond om dit initiatief te nemen én te trekken. Helpt u nu mee om deze datum in de toekomst te laten uitgroeien tot een speciale dag waarop bijen, zowel de sociale als de solitaire, eens extra de positieve aandacht krijgen die zij verdienen?

1 reactie

Opgeslagen onder Evenementen, Solitaire bijen en andere bestuivers