Paringsstanden

Opzetten van een eigen paringsstand voor de Zwarte bij is geen sinecure. Echter, waar een wil is, is een weg! ZwarteBij.org is in 2016 al gestart met onderzoek in Bosland, Belgisch-Limburg. Van alle koninginnen die er de afgelopen jaren bevrucht werden, was er doorgaans geen enkele die voor minder dan 40% zuiver gepaard was. Verder werden er ook telkens enkele koninginnen aangetroffen die 100% zuiver gepaard waren! Deze locatie heeft dus zeker potentieel en de bedoeling is om deze paringsstand in de komende jaren op punt gesteld te krijgen. Hieromtrent werd reeds kleinschalig wetenschappelijk steekproefonderzoek uitgevoerd. Daarnaast wordt er sinds 2019 ook onderzoek verricht voor een paringsstand in de Nederlandse Flevopolder.

In 2022 stelt ZwarteBij.org haar beide paringsstanden (Bosland én Flevopolder) ter beschikking van haar leden, mits in acht name van enkele strikte regels. Leden krijgen alle nodige info tijdig toegestuurd. Voorlopig zijn nog niet alle paringen op deze paringsstanden 100% raszuiver, maar zuivere paringen zijn er dus wel degelijk reeds mogelijk. Bevruchtingskastjes worden samengebracht op een verzamelplaats in Belgisch-Limburg of Gelderland. Van daaruit worden die door leden actief binnen de Taskforce Paringscontrole naar de desbetreffende paringsstand gebracht. Bevruchtingskastjes afhalen gebeurt op diezelfde verzamelplaats.

In 2022 zullen er op beide paringsstanden 3 paringssessies plaats vinden waarvoor bevruchtingskastjes aangeleverd kunnen worden: 29 mei – 12 juni; 12 juni – 26 juni en 26 juni – 10 juli. De koninginnen van de darrenvolken die daar dan opgesteld worden zijn afkomstig uit onze geselecteerde populatie Zwarte bijen, meer bepaald dochters van:

Bosland – ‘rasbevruchting’ Flevoland – ‘liniebevruchting’
nog te bepalen BE-2-999-77-2019
   
   
   

Leden dienen staplaats te reserveren indien zij koninginnen* wensen te laten bevruchten op een van onze paringsstanden. Reservaties kunnen geplaatst worden via dit formulier.  

Toegelaten types van bevruchtingskastjes:

  • Kieler (max. 1 broedbakje)
  • Apidea (max. 1 broedbakje)
  • Miniplus (max. 1 broedbakje)
  • EWK (zelf schuilhuisjes voorzien)

Reserveren van staplaatsen:

  • 29 mei – 12 juni: vóór 22 mei
  • 12 juni – 26 juni: vóór 5 juni
  • 26 juni – 10 juli: vóór 19 juni

Enkele dagen voordat men verwacht wordt bevruchtingskastjes aan te leveren / af te halen, ontvangt men via e-mail het tijdstip waarop, alsook de locatie waar men verwacht wordt.

*Goed teeltmateriaal om zelf Zwarte koninginnen te telen kan verkregen worden op onze overlarfdagen. Opgelet indien u Zwarte bijen verkrijgt van een imker die geen overlarver/teler van ZwarteBij.org is: mogelijks zijn dit bastaarden i.p.v. Zwarte bijen of is de afstamming geheel ongekend (dat kan tot problemen leiden bij het laten paren van koninginnen van deze stock met de door ons opgestelde darrenlijnen).