Paringsstand

Opzetten van een eigen paringsstand voor de Zwarte bij is geen sinecure. Echter, waar een wil is, is een weg! ZwarteBij.org is in 2016 al gestart met onderzoek op een eerste, mogelijks interessante locatie in Belgisch-Limburg. Van alle koninginnen die er de afgelopen jaren bevrucht werden, was er doorgaans geen enkele die voor minder dan 40% zuiver gepaard was. Verder werden er ook telkens enkele koninginnen aangetroffen die 100% zuiver gepaard waren! Deze locatie heeft dus zeker potentieel en de bedoeling is om deze paringsstand in de komende jaren op punt gesteld te krijgen. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een paringsstand in de Nederlandse Flevopolder.

Momenteel stelt ZwarteBij.org deze eerste paringsstand ter beschikking van haar leden, mits inachtname van enkele strikte regels. Leden krijgen alle nodige info tijdig toegestuurd. Voorlopig zijn nog niet alle paringen op deze paringsstand 100% raszuiver, maar zuivere paringen zijn er dus wel degelijk reeds mogelijk. Bevruchtingskastjes voor Belgisch-Limburg worden op een verzamelplaats in Lommel samengebracht, van daaruit worden die door leden actief binnen de Werkgroep Paringsstandbeheer naar de paringsstand gebracht. Bevruchtingskastjes afhalen gebeurt op diezelfde verzamelplaats.

In 2020 zijn er 2 paringssessies waarvoor bevruchtingskastjes aangeleverd kunnen worden: 30 mei – 13 juni en 13 juni – 27 juni. De koninginnen van de darrenvolken die dit jaar opgesteld worden zijn afkomstig uit onze geselecteerde populatie Zwarte bijen, meer bepaald dochters van BE2-999-051-2017, BE2-999-002-2018, BE2-999-009-2018, BE2-999-040-2018 en BE2-005-001-2018. 

Leden dienen te reserveren indien zij koninginnen* wensen te laten bevruchten op de paringsstand. Dit dient te gebeuren door een e-mail te sturen naar de teeltadministratie met als onderwerp PARINGSSTAND, en vermelding van de paringssessie, het aantal bevruchtingskastjes (max. 6 per imker per paringssessie in 2020) en het type bevruchtingskastje. Staplaats voor de eerste paringssessie dient gereserveerd te worden vóór 23 mei, staplaats voor de tweede paringssessie vóór 6 juni.

*Goed teeltmateriaal om zelf Zwarte koninginnen te telen kan verkregen worden op onze overlarfdagen. Opgelet indien u Zwarte bijen verkrijgt van een imker die geen overlarver/teler van ZwarteBij.org is: mogelijks zijn dit bastaarden i.p.v. Zwarte bijen of is de afstamming geheel ongekend (dat kan tot problemen leiden bij het laten paren van koninginnen van deze stock met de door ons opgestelde darrenlijnen).