Paringsstanden

Opzetten van een eigen paringsstand voor de Zwarte bij is geen sinecure. Echter, waar een wil is, is een weg! ZwarteBij.org is in 2016 al gestart met onderzoek in Bosland, Belgisch-Limburg. Van alle koninginnen die er de afgelopen jaren bevrucht werden, was er doorgaans geen enkele die voor minder dan 40% zuiver gepaard was. Verder werden er ook telkens enkele koninginnen aangetroffen die 100% zuiver gepaard waren! Deze locatie heeft dus zeker potentieel en de bedoeling is om deze paringsstand in de komende jaren op punt gesteld te krijgen. Hieromtrent werd reeds kleinschalig wetenschappelijk steekproefonderzoek uitgevoerd. Daarnaast wordt er sinds 2019 ook onderzoek verricht voor een paringsstand in de Nederlandse Flevopolder.

In 2021 stelt ZwarteBij.org haar beide paringsstanden (Bosland én Flevopolder) ter beschikking van haar leden, mits inachtname van enkele strikte regels. Leden krijgen alle nodige info tijdig toegestuurd. Voorlopig zijn nog niet alle paringen op deze paringsstanden 100% raszuiver, maar zuivere paringen zijn er dus wel degelijk reeds mogelijk. Bevruchtingskastjes worden samengebracht op een verzamelplaats in Belgisch-Limburg of Gelderland. Van daaruit worden die door leden actief binnen de Taskforce Paringscontrole naar de desbetreffende paringsstand gebracht. Bevruchtingskastjes afhalen gebeurt op diezelfde verzamelplaats.

In 2021 zullen er op beide paringsstanden 2 paringssessies plaats vinden waarvoor bevruchtingskastjes aangeleverd kunnen worden. Voor de paringsstand in Bosland zijn dat 29 mei – 12 juni en 12 juni – 26 juni; voor de paringsstand in de Flevopolder zijn dat 12 juni – 26 juni en 26 juni – 10 juli. De koninginnen van de darrenvolken die daar dan opgesteld worden zijn afkomstig uit onze geselecteerde populatie Zwarte bijen, meer bepaald dochters van:

Bosland – ‘rasbevruchting’ Flevoland – ‘liniebevruchting’
BE-2-999-007-2018 BE-2-003-100-2019
BE-2-999-040-2018  
BE-2-012-002-2019  
BE-2-015-042-2019  

Gezien de huidige Covid-situatie werd ervoor geopteerd om, net zoals in 2020, leden uit Nederland enkel kastjes te laten aanleveren voor de paringsstand Flevopolder en leden uit België enkel voor de paringsstand Bosland. Op deze manier trachten wij graag mee grensverkeer te beperken tijdens de pandemie. ZwarteBij.org hoopt hiervoor op uw begrip en kijkt uit naar 2022, waarin we hopelijk ook ons toekomstige paringseiland in Nederland zullen kunnen uittesten.

Leden dienen staplaats te reserveren indien zij koninginnen* wensen te laten bevruchten op een van onze paringsstanden. Dit dient te gebeuren door, afhankelijk van de paringsstand waar men koninginnen wilt laten bevruchten, een e-mail met titel PARINGSSTAND te sturen naar de

met daarin vermeld de paringssessie, het aantal bevruchtingskastjes (max. 6 per lid per paringssessie in 2021) en het type bevruchtingskastje. Men kan per paringssessie slechts voor 1 paringsstand staplaats reserveren!

Toegelaten types van bevruchtingskastjes:

  • Kieler (max. 1 broedbakje)
  • Apidea (max. 1 broedbakje)
  • Miniplus (max. 1 broedbakje)
  • EWK (zelf schuilhuisjes voorzien)

Reserveren van staplaatsen:

  • 29 mei – 12 juni (enkel Bosland): vóór 22 mei
  • 12 juni – 26 juni (beide paringsstanden): vóór 5 juni
  • 26 juni – 10 juli (enkel Flevopolder): vóór 19 juni

Enkele dagen voordat men verwacht wordt bevruchtingskastjes aan te leveren / af te halen, ontvangt men via e-mail het tijdstip waarop, alsook de locatie waar men verwacht wordt.

*Goed teeltmateriaal om zelf Zwarte koninginnen te telen kan verkregen worden op onze overlarfdagen. Opgelet indien u Zwarte bijen verkrijgt van een imker die geen overlarver/teler van ZwarteBij.org is: mogelijks zijn dit bastaarden i.p.v. Zwarte bijen of is de afstamming geheel ongekend (dat kan tot problemen leiden bij het laten paren van koninginnen van deze stock met de door ons opgestelde darrenlijnen).