Paringsstanden

Opzetten van een eigen paringsstand voor de Zwarte bij is geen sinecure. Echter, waar een wil is, is een weg! ZwarteBij.org is in 2016 al gestart met onderzoek in Bosland, Belgisch-Limburg. Van alle koninginnen die er de afgelopen jaren bevrucht werden, was er doorgaans geen enkele die voor minder dan 40% zuiver gepaard was. Verder werden er ook telkens enkele koninginnen aangetroffen die 100% zuiver gepaard waren! Deze locatie heeft dus zeker potentieel en de bedoeling is om deze paringsstand in de komende jaren op punt gesteld te krijgen. Hieromtrent werd reeds kleinschalig wetenschappelijk steekproefonderzoek uitgevoerd. Daarnaast wordt er sinds 2019 ook onderzoek verricht voor een paringsstand in de Nederlandse Flevopolder.

Helaas zijn er voor de Bosland-paringsstand onvoldoende sterke darrenvolken de winter doorgekomen waardoor de darrendruk ontoereikend zou zijn om dit jaar zuivere paringen te bewerkstelligen. Daarom werd besloten onze Bosland-paringsstand dit jaar niet te openen. Tegelijkertijd zal dit jaar in Bosland hard gewerkt worden om darrenvolken op te starten voor 2023, met als doelstelling een darrendruk die hoger is dan in de afgelopen jaren. Onze Flevo-paringsstand zal dit jaar daarentegen wel gewoon opengesteld worden voor onze leden. Zij krijgen alle info omtrent reserveren tijdig via e-mail toegestuurd, deze info is ook raadpleegbaar via het ledenforum. Voorlopig zijn nog niet alle paringen op deze paringsstanden 100% raszuiver, maar zuivere paringen zijn er dus wel degelijk reeds mogelijk. Bevruchtingskastjes worden samengebracht op een verzamelplaats en van daaruit worden die door leden actief binnen de Taskforce Paringscontrole naar de desbetreffende paringsstand gebracht. Bevruchtingskastjes afhalen gebeurt op diezelfde verzamelplaats.

In 2022 zullen er op de Flevo-paringsstand 2 paringssessies plaatsvinden waarvoor bevruchtingskastjes aangeleverd kunnen worden: 29 mei – 12 juni en 12 juni – 26 juni. De koninginnen van de darrenvolken die daar dan opgesteld worden zijn afkomstig uit onze geselecteerde populatie Zwarte bijen, meer bepaald dochters van:

Bosland – ‘rasbevruchting’Flevoland – ‘liniebevruchting’
geslotenBE-2-999-77-2019
  
  
  

Toegelaten types van bevruchtingskastjes:

  • Kieler (max. 1 broedbakje)
  • Apidea (max. 1 broedbakje)
  • Miniplus (max. 1 broedbakje)
  • EWK (zelf schuilhuisjes voorzien)

Reserveren van staplaatsen:

  • 29 mei – 12 juni: vóór 22 mei
  • 12 juni – 26 juni: vóór 5 juni

Enkele dagen voordat men verwacht wordt bevruchtingskastjes aan te leveren / af te halen, ontvangt men via e-mail het tijdstip waarop, alsook de locatie waar men verwacht wordt.

Opgelet: wanneer men met bevruchtingskastjes naar een paringsstand in het buitenland gaat heeft men een gezondheidsattest nodig om de landsgrens te mogen oversteken. Imkers in België nemen daartoe contact op met het infopunt voor exportcertificaten van hun Lokale Controle Eenheid (LCE), zie ook de website van het FAVV. Imkers in Nederland dienen, indien nog niet gedaan, eerst een klantnummer aan te vragen bij de NVWA (bij bedrijfsnaam vult men zijn naam in, men ontvangt de klantnummer enkele dagen later via e-mail); vervolgens kunnen zij hun 1ste keuring aanvragen via deze link (invulformulier waarbij men in het menu voor ‘overige dieren, circusdieren en producten’ kiest, de rest wijst zichzelf uit). Vanaf dan kunnen zij voor alle volgende keuringsaanvragen werken via deze link.

*Goed teeltmateriaal om zelf Zwarte koninginnen te telen kan verkregen worden op onze overlarfdagen. Opgelet indien u Zwarte bijen verkrijgt van een imker die geen overlarver/teler van ZwarteBij.org is: mogelijks zijn dit bastaarden i.p.v. Zwarte bijen of is de afstamming geheel ongekend (dat kan tot problemen leiden bij het laten paren van koninginnen van deze stock met de door ons opgestelde darrenlijnen).