Paringsstanden

Opzetten van een eigen paringsstand voor de Zwarte bij is geen sinecure. Echter, waar een wil is, is een weg! ZwarteBij.org is in 2016 al gestart met onderzoek in Bosland, Belgisch-Limburg. De afgelopen jaren werd onze Bosland-paringsstand extra versterkt en momenteel situeren er zich zo 5 darrenstanden met diverse darrenvolken rond de centrale paringsstand. Het aanparingssucces wordt verder ook opgevolgd via DNA analyses en wetenschappelijk onderzoek. Sinds enige tijd pogen we ook in Nederland paringsstanden op te zetten.

Voorlopig zijn nog niet alle paringen op deze paringsstanden 100% raszuiver, maar zuivere paringen zijn er dus wel degelijk reeds mogelijk. Bevruchtingskastjes worden samengebracht op een verzamelplaats en van daaruit worden die door leden actief binnen de Taskforce Paringscontrole naar de desbetreffende paringsstand gebracht. Bevruchtingskastjes afhalen gebeurt op diezelfde verzamelplaats.

In 2024 zullen er 3 paringsstanden opengesteld worden, telkens voor 2 paringssessies: ‘Bosland‘ (Belgisch-Limburg), ‘De Schelde‘ (Noord-Brabant) en ‘Welna-Tongeren‘ (Gelderland). De koninginnen van de darrenvolken die daar opgesteld worden, behoren tot verschillende teeltlijnen. De darrenlijnen zijn onderhevig aan negatieve selectie, d.w.z. dat de darrenlijnen voor wat betreft hun prestaties niet uitsluitend behoren tot de topcategorie, maar dat ook de middenmoot mee darren voorziet (enkel de slechtst presterende lijnen werden weggeselecteerd). Dit past in onze strategie om vitale, veerkrachtige zwarte bijen voort te brengen zonder in te boeten op de genetische diversiteit van onze populatie.

Paringsstand

Sessie A Sessie B

Aantal darrenvolken

Origine
Bosland 19.05 – 02.06 02.06 – 16.06 80 Chimay
De Schelde 19.05 – 02.06 02.06 – 16.06 8 Chimay + Texel
Welna-Tongeren 02.06 – 16.06 16.06 – 30.06 16 Chimay + Terschelling

Toegelaten types van bevruchtingskastjes:

  • Kieler (max. 1 broedbakje)
  • Apidea (max. 1 broedbakje)
  • Miniplus (max. 1 broedbakje)
  • EWK (zelf schuilhuisjes voorzien)

Ieder bevruchtingskastje dient voorzien te zijn van identificatiegegevens van de imker (naam, voornaam, adres, mobiel nummer, FAVV-registratienummer indien imker in België) én een darrenroostertje aan de buitenzijde van het vlieggat. Voorts dienen zodanig afgeleverd te worden dat ze niet kunnen openvallen, dus bv. met tape of spanriem toegespannen. Bevruchtingskastjes die niet aan deze voorwaarden voldoen, zullen automatisch geweigerd worden!

Enkele dagen voordat men verwacht wordt bevruchtingskastjes aan te leveren / af te halen, ontvangt men via e-mail het tijdstip waarop, alsook de locatie waar men verwacht wordt. BELANGRIJK: ZwarteBij.org vzw kan op geen enkel moment verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, vandalisme of schade van natuurlijke aard (storm, everzwijnen, …) aan de bevruchtingskastjes.

Opgelet: wanneer men met bevruchtingskastjes naar een paringsstand in het buitenland gaat heeft men een gezondheidsattest nodig om de landsgrens te mogen oversteken. Imkers uit België vinden daaromtrent alle benodigde uitleg op de website van het FAVV (punt 9. Verkeer van bijen binnen de EU). Imkers uit Nederland vinden daartoe de benodigde informatie hier.

Opgelet: voor paringsstand ‘Welna’ gelden nog enkele extra voorwaarden, deze kan u hier nalezen.

Reservatieformulier voor Bosland Sessie A

Reservatieformulier voor Bosland Sessie B

Reservatieformulier voor Nederlandse paringsstanden (Sessies A en B)

*Goed teeltmateriaal om zelf Zwarte koninginnen te telen kan verkregen worden op onze overlarfdagen. Opgelet indien u Zwarte bijen verkrijgt van een imker die geen overlarver/teler van ZwarteBij.org is: mogelijks zijn dit bastaarden i.p.v. Zwarte bijen of is de afstamming geheel ongekend (dat kan tot problemen leiden bij het laten paren van koninginnen van deze stock met de door ons opgestelde darrenlijnen).