Paringsstanden

Opzetten van een eigen paringsstand voor de Zwarte bij is geen sinecure. Echter, waar een wil is, is een weg! ZwarteBij.org is in 2016 al gestart met onderzoek in Bosland, Belgisch-Limburg. Van alle koninginnen die er de afgelopen jaren bevrucht werden, was er doorgaans geen enkele die voor minder dan 40% zuiver gepaard was. Verder werden er ook telkens enkele koninginnen aangetroffen die 100% zuiver gepaard waren! Deze locatie heeft dus zeker potentieel en de bedoeling is om deze paringsstand in de komende jaren op punt gesteld te krijgen. Hieromtrent werd reeds kleinschalig wetenschappelijk steekproefonderzoek uitgevoerd. Sinds 2019 werd ook een paringsstand in de Nederlandse Flevopolder gerund, maar omwille van nieuwe imkers in die omgeving moest deze helaas gesloten worden.

Voorlopig zijn nog niet alle paringen op deze paringsstanden 100% raszuiver, maar zuivere paringen zijn er dus wel degelijk reeds mogelijk. Bevruchtingskastjes worden samengebracht op een verzamelplaats en van daaruit worden die door leden actief binnen de Taskforce Paringscontrole naar de desbetreffende paringsstand gebracht. Bevruchtingskastjes afhalen gebeurt op diezelfde verzamelplaats.

In 2024 zullen er op de Bosland-paringsstand 2 paringssessies plaatsvinden en 1 optionele derde paringsronde* waarvoor bevruchtingskastjes aangeleverd kunnen worden, sessie 1 zijn dit 19 mei – 2 juni en sessie 2 2 juni – 16 juni. De koninginnen van de darrenvolken die daar dan opgesteld worden, zijn afkomstig uit onze geselecteerde populatie Zwarte bijen.
* als de eerste sessie door een slecht voorjaar komt te vervallen, deze sessie zal dan zijn van 16 juni – 30 juni.

Toegelaten types van bevruchtingskastjes:

  • Kieler (max. 1 broedbakje)
  • Apidea (max. 1 broedbakje)
  • Miniplus (max. 1 broedbakje)
  • EWK (zelf schuilhuisjes voorzien)

Reserveren van staplaatsen:

  • 14 mei – 28 mei: ten laatste op 11 mei
  • 28 mei – 11 juni: ten laatste op 25 mei

Enkele dagen voordat men verwacht wordt bevruchtingskastjes aan te leveren / af te halen, ontvangt men via e-mail het tijdstip waarop, alsook de locatie waar men verwacht wordt.

Opgelet: wanneer men met bevruchtingskastjes naar een paringsstand in het buitenland gaat heeft men een gezondheidsattest nodig om de landsgrens te mogen oversteken. Imkers uit Nederland vinden daartoe de benodigde informatie link.

*Goed teeltmateriaal om zelf Zwarte koninginnen te telen kan verkregen worden op onze overlarfdagen. Opgelet indien u Zwarte bijen verkrijgt van een imker die geen overlarver/teler van ZwarteBij.org is: mogelijks zijn dit bastaarden i.p.v. Zwarte bijen of is de afstamming geheel ongekend (dat kan tot problemen leiden bij het laten paren van koninginnen van deze stock met de door ons opgestelde darrenlijnen).

Paringsstation Welna-Tongeren.

Zie voor Paringsstation Welna-Tongeren hier.