Paringsstand

Opzetten van een eigen paringsstand voor de Zwarte bij is geen sinecure. Echter, waar een wil is, is een weg! ZwarteBij.org is in 2016 al gestart met onderzoek in Bosland, Belgisch-Limburg. Van alle koninginnen die er de afgelopen jaren bevrucht werden, was er doorgaans geen enkele die voor minder dan 40% zuiver gepaard was. Verder werden er ook telkens enkele koninginnen aangetroffen die 100% zuiver gepaard waren! Deze locatie heeft dus zeker potentieel en de bedoeling is om deze paringsstand in de komende jaren op punt gesteld te krijgen. Daarnaast wordt er sinds 2019 ook onderzoek verricht voor een paringsstand in de Nederlandse Flevopolder.

In 2021 stelt ZwarteBij.org haar beide paringsstanden (Bosland én Flevopolder) ter beschikking van haar leden, mits inachtname van enkele strikte regels. Leden krijgen alle nodige info tijdig toegestuurd. Voorlopig zijn nog niet alle paringen op deze paringsstanden 100% raszuiver, maar zuivere paringen zijn er dus wel degelijk reeds mogelijk. Bevruchtingskastjes worden samengebracht op een verzamelplaats in Belgisch-Limburg of Gelderland. Van daaruit worden die door leden actief binnen de Taskforce Paringscontrole naar de desbetreffende paringsstand gebracht. Bevruchtingskastjes afhalen gebeurt op diezelfde verzamelplaats.

In 2021 zullen er op beide paringsstanden 2 paringssessies plaats vinden waarvoor bevruchtingskastjes aangeleverd kunnen worden. Voor de paringsstand in Bosland als die in de Flevopolder zijn dat 29 mei – 12 juni en 12 juni – 26 juni. De koninginnen van de darrenvolken die daar dan opgesteld worden zijn afkomstig uit onze geselecteerde populatie Zwarte bijen, meer bepaald dochters van:

Bosland Flevoland
BE-2-999-007-2018 BE-2-999-002-2018
BE-2-999-040-2018 BE-2-003-100-2019
BE-2-012-002-2019  
BE-2-015-042-2019  
   

Leden dienen te reserveren indien zij koninginnen* wensen te laten bevruchten op de paringsstand. Dit dient te gebeuren door een e-mail te sturen naar de teeltadministratie met als onderwerp PARINGSSTAND, en vermelding van de locatie (Bosland / Flevopolder), de paringssessie, het aantal bevruchtingskastjes (max. 6 per imker per paringssessie in 2021) en het type bevruchtingskastje (enkel Kieler, Apidea, Miniplus (max. 1 broedkamertje) en EWK (zelf voorzien schuilhuisjes) worden geaccepteerd).

Staplaats voor de eerste paringssessie dient gereserveerd te worden vóór 22 mei, staplaats voor de tweede paringssessie vóór 5 juni. Enkele dagen voordat men verwacht wordt bevruchtingskastjes aan te leveren / af te halen, ontvangt men via e-mail het tijdstip waarop alsook de locatie waar men verwacht wordt.

*Goed teeltmateriaal om zelf Zwarte koninginnen te telen kan verkregen worden op onze overlarfdagen. Opgelet indien u Zwarte bijen verkrijgt van een imker die geen overlarver/teler van ZwarteBij.org is: mogelijks zijn dit bastaarden i.p.v. Zwarte bijen of is de afstamming geheel ongekend (dat kan tot problemen leiden bij het laten paren van koninginnen van deze stock met de door ons opgestelde darrenlijnen).