Paringsstand

Opzetten van een eigen paringsstand voor de Zwarte bij is geen sinecure. Echter, waar een wil is, is een weg! ZwarteBij.org is in 2016 al gestart met onderzoek op een eerste, mogelijks interessante locatie in Belgisch-Limburg. Van alle koninginnen die er de afgelopen jaren bevrucht werden, was er doorgaans geen enkele die voor minder dan 40% zuiver gepaard was. Verder werden er ook telkens enkele koninginnen aangetroffen die 100% zuiver gepaard waren! Deze locatie heeft dus zeker potentieel en de bedoeling is om deze paringsstand in de komende jaren op punt gesteld te krijgen. Daarnaast wordt er sinds 2019 ook onderzoek verricht voor een paringsstand in het Nederlandse Flevoland.

In 2020 stelt ZwarteBij.org haar beide paringsstanden (Belgisch-Limburg én Flevoland) ter beschikking van haar leden, mits inachtname van enkele strikte regels. Leden krijgen alle nodige info tijdig toegestuurd. Voorlopig zijn nog niet alle paringen op deze paringsstanden 100% raszuiver, maar zuivere paringen zijn er dus wel degelijk reeds mogelijk. Bevruchtingskastjes worden samengebracht op een verzamelplaats in Belgisch-Limburg of Gelderland. Van daaruit worden die door leden actief binnen de Taskforce Paringsstandbeheer naar de desbetreffende paringsstand gebracht. Bevruchtingskastjes afhalen gebeurt op diezelfde verzamelplaats.

In 2020 zullen er op beide paringsstanden 2 paringssessies plaats vinden waarvoor bevruchtingskastjes aangeleverd kunnen worden. Voor de paringsstand in Belgisch-Limburg als die in Flevoland zijn dat 30 mei – 13 juni en 13 juni – 27 juni. De koninginnen van de darrenvolken die daar dan opgesteld worden zijn afkomstig uit onze geselecteerde populatie Zwarte bijen, meer bepaald dochters van:

Belgisch-Limburg Flevoland
BE2-999-051-2017 BE2-999-013-2016
BE2-005-001-2018 BE2-999-021-2018
BE2-999-002-2018 BE2-999-040-2018
BE2-999-009-2018  
BE2-999-040-2018  

Ten gevolge van de maatregelen tegen Covid-19 zullen leden uit Nederland dit jaar enkel bevruchtingskastjes kunnen aanleveren voor de paringsstand in de Flevopolder; leden uit België kunnen enkel bevruchtingskastjes aanleveren voor de paringsstand in Belgisch-Limburg. 

Leden dienen te reserveren indien zij koninginnen* wensen te laten bevruchten op de paringsstand. Dit dient te gebeuren door een e-mail te sturen naar de teeltadministratie met als onderwerp PARINGSSTAND, en vermelding van de locatie (Belgisch-Limburg / Flevoland), de paringssessie, het aantal bevruchtingskastjes (max. 6 per imker per paringssessie in 2020) en het type bevruchtingskastje (enkel Kieler, Apidea, Miniplus (max. 1 broedkamertje) en EWK (zelf voorzien schuilhuisjes) worden geaccepteerd). Staplaats voor de eerste paringssessie dient gereserveerd te worden vóór 23 mei, staplaats voor de tweede paringssessie vóór 6 juni. Enkele dagen voordat men verwacht wordt bevruchtingskastjes aan te leveren / af te halen, ontvangt men via e-mail het tijdstip waarop alsook de locatie waar men verwacht wordt.

*Goed teeltmateriaal om zelf Zwarte koninginnen te telen kan verkregen worden op onze overlarfdagen. Opgelet indien u Zwarte bijen verkrijgt van een imker die geen overlarver/teler van ZwarteBij.org is: mogelijks zijn dit bastaarden i.p.v. Zwarte bijen of is de afstamming geheel ongekend (dat kan tot problemen leiden bij het laten paren van koninginnen van deze stock met de door ons opgestelde darrenlijnen).