Veelgestelde vragen

Hoe kom ik aan Zwarte bijen?
Wie wil kan zelf koninginnen opkweken van larfjes van Zwarte volken en zo nieuwe volken starten. Als LZB-lid kan je deelnemen aan de LZB-overlarfsessies. Leden die zelf koninginnen willen leren telen kunnen terecht bij LZB Academy!

Niet-leden, evenals leden, kunnen via LZB in contact gebracht worden met een LZB-teler voor (on)bevruchte F1-koninginnen en eventueel bijenvolken. P-koninginnen worden voorlopig enkel ter beschikking gesteld van LZB’ers die deelnemen aan het LZB-selectieprogramma (LZB werkt in tussentijd aan een eigen paringsstand opdat leden hun eigen P-koninginnen kunnen telen). De bronnen van dit teeltmateriaal zijn gekeurd op raszuiverheid en behoren tot de geselecteerde stock van LZB.

Om in contact te komen met een LZB-teler, stuurt u een mail met als onderwerp “LZB-teler gezocht”, samen met uw vraag en contactgegevens naar onze teeltadministratie. U zal dan worden doorverwezen naar de teler die zich het dichtst in uw omgeving bevindt én aan uw vraag kan voldoen. Via deze weg kan u aan Zwart teeltmateriaal van de beste kwaliteit geraken!

Wat is het onderscheid tussen een Zwarte F1-koningin en een Zwarte P-koningin? Is de ene beter dan de andere?
Het onderscheid zit hem in de aanparing. Beide types koninginnen hebben een raszuivere Zwarte moeder én een raszuivere Zwarte vader, maar de Zwarte F1-koningin is niet uitsluitend bevrucht door raszuivere Zwarte darren en de Zwarte P-koningin wel. Vanuit conservatie-aspect zijn Zwarte P-koninginnen iets beter – of nuttiger – omdat ze zowel voor de teelt van nieuwe koninginnen als van darren aangewend kunnen worden terwijl Zwarte F1-koninginnen enkel kunnen dienen als darrenleveranciers. Vanuit imkerij-aspect gaat de voorkeur vaak naar Zwarte F1-koninginnen omdat dezen omwille van het heterosiseffect een hogere honingproductie bewerkstelligen.

Is de Zwarte bij beter dan Carnica of Buckfast?
Het antwoord op deze vraag is voor iedereen anders omdat ‘goed’, ‘slecht’, ‘beter’, … subjectief beoordeeld worden. Als je bij een bakker aan de klanten vraagt wat volgens hen het beste brood is zul je zo eveneens verschillende antwoorden krijgen, want de ene eet liever wit brood, de andere bruin brood etc. Anderzijds zijn er vanuit wetenschappelijk standpunt wel heel wat objectieve argumenten om in onze streken te kiezen voor de Zwarte bij. Zo is zij ernstig bedreigd, kan ze beter om met de omgevingsomstandigheden en bestuift ze meer inheemse plantensoorten. Kortom, als je als imker ook je steentje wil bijdragen aan natuurbehoud, dan is onze inheemse Zwarte bij dé honingbij voor jou!

Is de Zwarte bij agressief?
Of een bijenvolk agressief is of niet, is sterk verbonden aan de mate van selectie. De Zwarte bij op zich is noch per defintie zachtaardig, noch per definitie agressief, en hetzelfde geldt voor Carnica en Buckfast. Van elk van deze types honingbijen bestaan er op zachtaardigheid geselecteerde lijnen, zo heeft ook LZB Zwarte bijen die zachtaardig zijn, zie Kennismaking Belgische Zwarte bij.

Ik wil met de Zwarte bij beginnen, maar mijn buurimkers hebben allemaal Carnica of Buckfast. Zullen zij agressieve kruisingen krijgen omwille van mijn darren?
Indien je met geselecteerde Zwarte bijen van LZB start is het antwoord alvast neen, indien je buur-imkers zich net zoals jij beperken tot het houden van F1- en/of P-volken. Zachtaardigheid is immers een aspect van selectie. Kruisingen in de eerste generatie (F1, bijv. Zwarte koningin bevrucht door Carnicadarren of andersom) zullen dus zachtaardig zijn indien de ouderlijnen (hier de lijn van de Zwarte koningin en de lijn van de Carnicadarren) op zich reeds geselecteerd zijn op zachtaardigheid. Zie ook Kruisingen van de Zwarte bij zachtaardig.
Bescherm ik de Zwarte bij door Zwarte bijen te houden?
Neen, het houden van Zwarte bijen draagt daar niet automatisch aan bij. Om bij te dragen aan haar bescherming is het noodzakelijk om Zwarte bijen te houden in een populatiecontext. Dat wil zeggen dat 1) je Zwarte bijen afkomstig zijn uit een populatie in de buurt en 2) je dochterkoninginnen teelt van je eigen volken, welke dan bevrucht worden door darren uit diezelfde populatie. Op die manier bescherm je persoonlijk een stuk genetica uit het grotere geheel, de populatie. In België zijn er momenteel 2 populaties, een in Chimay (gemonitord door Mellifica) en een in Noord-Limburg (gemonitord door LZB). Wie de Zwarte bij mee wil beschermen sluit zich dan ook best aan bij de imkervereniging welke de dichtstbijzijnde populatie monitort.
Heeft het zin om als enige imker in de buurt Zwarte bijen te gaan houden?
Zeker wel, op deze manier ben je een lokale Mellifera-ambassadeur en daar zijn er nooit genoeg van! Al is het voor imkers met een klein aantal volken vaak nuttiger om het in dat geval uitsluitend bij Zwarte F1-volken te houden, totdat je meer buur-imkers hebt kunnen overtuigen om met de Zwarte bij te gaan imkeren. Dan pas wordt het werkbaarder om zelf Zwarte P-koninginnen te gaan telen in een populatiecontext.
Is het moeilijk om over te schakelen van Carnica of Buckfast, naar de Zwarte bij?
Neen, er zijn verschillende methoden om de overschakeling succesvol en vlot te laten verlopen. Zo kan je perfect larfjes van een Zwarte P-koningin tot jonge koninginnen laten opkweken in een Carnica- of Buckfastvolk. Als je de jonge koninginnen ook in dat volk laat geboren worden, zullen de werksters die koninginnen automatisch aanvaarden als hun koninginnen, ook al zijn ze in wezen van andere komaf. Dat maakt deze werksters bijgevolg ook geschikt om nieuwe volkjes met deze jonge koninginnen te maken. Andere technieken worden LZB’ers aangeleerd via LZB Academy.