Visie

ZwarteBij.org stelt dat men, om de bijensterfte te bedwingen, best imkert met honingbijen welke geadapteerd zijn aan de lokale leefomstandigheden, denk maar aan de weer- en drachtsituatie. Die overtuiging impliceert dat voor onze contreien de Zwarte bij het meest geschikt is, zij is namelijk de enige ondersoort die hier al sinds de laatste ijstijd inheems is en aldus reeds millennia bewijst dat zij met onze (veranderende) regionale omstandigheden kan omgaan.

Dat die positieve link tussen lagere bijensterfte en lokale adaptatie bestaat werd intussen bevestigd in het gerenommeerde Journal of Apicultural Research waarin de resultaten van jarenlang onderzoek omtrent de interacties tussen het genotype (de genetische achtergrond van de honingbij) en de omgeving gepubliceerd werden. De onderzoekers concludeerden daarbij dat volken met honingbijen van lokale origine, gedurende de onderzoeksperiode systematisch succesvoller overleefden dan volken met honingbijen van niet-lokale origine. Zij gaven bijgevolg het advies dat imkers zich beter met de teelt van lokale, inheemse honingbijen kunnen bezighouden dan met het aankopen van koninginnen uit het buitenland.

Daar de Zwarte bij met uitsterven bedreigd is, heeft ZwarteBij.org als een van haar hoofddoelstellingen het opnieuw bestendigen van een populaties Zwarte bijen in Vlaanderen en Nederland welke vervolgens via interactie met de leefomgeving zullen evolueren tot lokale populaties Zwarte bijen. Gezien de Zwarte bij al enkele decennia uit Limburg en omgeving verdreven was door massale import van Carnica- en Buckfastbijen, werd er voor de heropbouw van deze populaties gekozen om te werken met Zwarte bijen uit de populatie van Chimay (beheerd door Mellifica dat samenwerkt met Arista Bee Research) en Zwarte bijen uit de populatie van Texel (beheerd door lokale imkers), welke een natuurlijke mate van Varroa-resistentie schijnt te hebben. Er werd voor deze populaties gekozen daar zij de dichtstbijzijnde resterende populaties zijn.

De uiteindelijke bedoeling is om een netwerk van lokale populaties uit te bouwen welke dan samen beheerd zullen worden als een metapopulatie teneinde samen met de Chimaciaanse en Texelse bronpopulaties beter bij te dragen aan de bescherming en het behoud van onze inheemse Zwarte bij.  Mettertijd zouden deze lokale populaties kunnen uitgroeien over grote gebieden waarin imkers met Zwarte bijen vervolgens aan standbevruchting zouden kunnen doen zonder het risico op hybridiseren. Al is er daartoe natuurlijk nog een lange weg te gaan.

Laat echter duidelijk zijn dat ZwarteBij.org, ondanks dat zij om wetenschappelijk gegronde redenen in haar werkterrein (België – Nederland) uitsluitend de Zwarte bij promoot, niet tegen het houden van Carnica-, Buckfast- en bastaardbijenvolken is. Imkers hebben doorgaans nu eenmaal de vrijheid om te kiezen met welk type honingbij zij imkeren en ZwarteBij.org respecteert die vrijheid; zo hoopt ZwarteBij.org op haar beurt dat ieder imker evenzeer respect opbrengt voor de inspanningen van ZwarteBij.org en haar leden.

Carnica- en Buckfastimkers die hun bijen graag zuiver houden verwijst ZwarteBij.org graag door naar de paringsstanden vermeld in ons Netwerk.