Visie

De visie

Limburgse Zwarte Bij stelt dat men, om de bijensterfte te bedwingen, best imkert met honingbijen welke geadapteerd zijn aan de lokale leefomstandigheden, denk maar aan de weer- en drachtsituatie. Die overtuiging impliceert dat voor onze contreien de Zwarte bij het meest geschikt is, zij is namelijk de enige ondersoort die hier al sinds de laatste ijstijd inheems is en aldus reeds millennia bewijst dat zij met onze (veranderende) regionale omstandigheden kan omgaan.

Dat die positieve link tussen lagere bijensterfte en lokale adaptatie bestaat werd intussen bevestigd in het gerenommeerde Journal of Apicultural Research waarin de resultaten van jarenlang onderzoek omtrent de interacties tussen het genotype (de genetische achtergrond van de honingbij) en de omgeving gepubliceerd werden. De onderzoekers concludeerden daarbij dat volken met honingbijen van lokale origine, indien mogelijk inheemse origine, gedurende de onderzoeksperiode systematisch succesvoller overleefden dan volken met honingbijen van niet-lokale origine. Zij gaven bijgevolg het advies dat imkers zich beter met de teelt van lokale, indien mogelijk inheemse, honingbijen kunnen bezighouden dan met het aankopen van koninginnen uit het buitenland.

Daar de Zwarte bij met uitsterven bedreigd is, heeft Limburgse Zwarte Bij als een van haar hoofddoelstellingen het opnieuw bestendigen van een populatie Zwarte bijen in Limburg welke vervolgens via interactie met de leefomgeving zal evolueren tot een populatie Limburgse Zwarte bijen. Gezien de Zwarte bij al enkele decennia uit Limburg en omgeving verdreven was door massale import van Carnica- en Buckfastbijen, werd er voor de heropbouw van de Limburgse populatie gekozen om te starten met Zwarte bijen uit de populatie van het Waalse Chimay daar dit de dichtstbijzijnde resterende populatie is.

Samen met de populatie in het Waalse Chimay zal deze Limburgse populatie bijdragen aan de bescherming en het behoud van onze inheemse Zwarte bij en zal zij fungeren als genetische stock voor het uitbouwen van gelijkaardige projecten in andere regio’s, want hoe meer populaties Zwarte bijen, hoe beter natuurlijk.

Laat echter duidelijk zijn dat Limburgse Zwarte Bij, ondanks dat zij om wetenschappelijk gegronde redenen uitsluitend de Zwarte bij promoot, niet tegen het houden van Carnica-, Buckfast- en bastaardbijenvolken is. De Vlaamse imkers hebben de vrijheid om te kiezen met welk type honingbij zij imkeren en Limburgse Zwarte Bij respecteert die vrijheid; zo hoopt LZB op haar beurt dat Vlaamse imkers evenzeer respect opbrengen voor de inspanningen van LZB en haar leden.

Carnica- en Buckfastimkers die hun bijen graag zuiver houden verwijst LZB graag door naar de paringsstanden vermeld in ons Netwerk.