Teeltstrategie

Een geslaagde conservatie van de Zwarte bij impliceert dat getracht wordt een brede genetische diversiteit te bewaren én genetische pollutie (kruisingen) te vermijden. Het eerste aandachtspunt wordt door ZwarteBij.org in de praktijk omgezet door zowel een geselecteerde als een minimaal-geselecteerde stock van Zwarte bijen te beheren. De eerste levert het teeltmateriaal dat ter beschikking gesteld wordt van de leden, de tweede dient ten volle het conservatiedoel. Echter, ook binnen de geselecteerde stock worden er aangepaste selectieprocedures gehanteerd ten behoeve van een maximaal behoud van genetische diversiteit. Het tweede aandachtspunt, vermijden van genetische pollutie, vereist de opzet van paringsstanden waar zuivere paringen kunnen plaatshebben.

Sinds 2016 neemt ZwarteBij.org deel aan het Europese SmartBees-project. Smartbees tracht het voortbestaan van de verschillende Europese ondersoorten van Apis mellifera veilig te stellen. Een van de maatregelen die daartoe getroffen wordt, is het inbrengen van al die ondersoorten in een selectiesysteem, meer bepaald het gerenommeerde Beebreed-systeem, welk gerund wordt vanuit het Länderinstitut für Bienenkunde dat verbonden is aan de Berlijnse Humboldt-Universität. Daarbij wordt geëvalueerd op zachtaardigheid, volksontwikkeling, honingproductiviteit, … In 2017 werden in Belgisch-Limburg door ZwarteBij.org de eerste Beebreed-teststanden opgezet, met Zwarte bijen uit haar geselecteerde stock. De Zwarte bijen uit deze stock mogen dan wel al heel bevredigend zijn om mee te imkeren, er is altijd nog wel wat ruimte voor verbetering.

De betrachting die LZB hiermee nastreeft is imkers goed teeltmateriaal van de Zwarte bij te kunnen aanbieden welk afkomstig is van eigen bodem. Imkers actief in de Carnica- en Buckfastteelt zijn afhankelijk van teeltstations en bronpopulaties in het buitenland (lees bv. hier of zie deze video vanaf 01:10), een verre van duurzame aangelegenheid!

Imkeren met de Zwarte bij van ZwarteBij.org is dus duurzaam imkeren, te meer omdat men zo bijdraagt aan het behoud van onze bedreigde inheemse honingbij. Al wie géén Zwarte bijen houdt, werkt immers rechtstreeks het uitsterven van de hier inheemse honingbij verder in de hand. Draagt men zo als imker werkelijk een steentje bij aan de natuur?