Bestuur

Alvorens het bestuur hieronder voor te stellen vinden zij het belangrijk om eerst de aandacht te vestigen op de leden. Want ook al is het huidige bestuursteam pragmatisch vastgelegd en niet verkozen, toch zijn het de leden die ervoor zorgen dat zij hun mandaat kunnen uitvoeren.  Iets wat enkele jaren geleden begon als de droom van enkelen kan nu waargemaakt worden dankzij de steun van vele anderen. Dank daarvoor aan alle leden!

Voorzitter: Dylan Elen

Dylan werkt als doctoraatsonderzoeker aan de universiteit van Bangor in Wales (VK) waar hij specifiek werkt op conservatie van de lokale Welshe Zwarte bij. Hij imkert sinds 2009 en heeft in 2012 de overstap van Carnica naar Zwarte bij gemaakt. Verder is hij erkend leraar in de bijenteelt en heeft hij als natuurgids een brede interesse voor wilde planten, solitaire bijen en vlinders.

Contact: voorzitter@zwartebij.org

Secretaris: Sofie Rombouts

Sofie is bio-ingenieur met een doctoraat in de cel- en gentechnologie. In 2011 volgde ze een imkercursus en gauw volgde haar eerste bijenvolkje. Naast zelf Zwarte bijen houden wil ze mee de strategische planningen opstellen om onze Zwarte bij weer op de kaart te zetten. Daarnaast ontwerpt ze ook bijenvriendelijke tuinen met haar zaakje De Natuurlijke Tuin

Contact: secretaris@zwartebij.org

Penningmeester: Peter van Bussel

Peter is werktuigbouwkundig ingenieur, bedrijfskundige en ondernemer. Als buitenmens ligt de natuur hem zeer na aan het hart en dus ook het welzijn van onze enige echte inheemse honingbij, de Zwarte bij. Peter is ook verantwoordelijk voor de website en de overige webapplicaties van ZwarteBij.org, zoals de ledenadministratie, het ledenforum en ZwarteBij.org Academy.

Contact: penningmeester@zwartebij.org