Categorie archief: Bestuiving en dracht

Digitaal Bijensymposium

Regionaal landschap Houtland, Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart, Inagro en gemeente Knokke-Heist, lanceerden in 2020 het project Kruisbestuivers. Doel is om van onze leefomgeving een thuis voor bijen te maken! En daar kan iedereen een steentje aan bijdragen. Met goede voorbeelden wil men trachten gemeentebesturen, inwoners, maar ook bedrijven, landbouwers, scholen en andere partners de komende jaren aan te zetten tot zoemrijke initiatieven. Daarom wordt het Bijensymposium georganiseerd. Iedereen die onze bijen een warm hart toedraagt, is meer dan welkom op het Bijensymposium. Meer info over de planning en over hoe in te schrijven staat hier. Let op, inschrijven kan tot en met 19 februari!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Bestuiving en dracht, Solitaire bijen en andere bestuivers

Bloemen voor onze bijen

Solitair bijtje (Dylan Elen)
Het is januari, hoog tijd om dus om na te denken over welke bloemen je dit jaar in de tuin gaat planten of zaaien voor de bijen ? Belangrijk hierbij is om niet enkel te kiezen voor de planten/zaadmengsels die vooral bedoeld zijn voor honingbijen, zoals onze Zwarte bij, maar dat er ook geplant en gezaaid wordt voor onze solitaire bijen en hommels. Daarom voorzien wij op onze website tevens een speciaal plantenlijstje voor die laatsten, opgemaakt door het team van prof. Dave Goulson. Aan de slag ermee! ???

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Bestuiving en dracht, Solitaire bijen en andere bestuivers, Zwarte bij

Plantenverkoop Natuurpunt Limburg

Een hongerig pimpelmeesje (Natuurpunt Limburg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intussen is het weer september, de ideale moment om stilaan eens na te denken over wat er zoal nog in de tuin kan aangeplant worden om de bijen, vlinders, vogels, … de komende jaren mee te plezieren. LZB zou LZB uiteraard niet zijn moesten wij daarvoor niet de voorkeur geven aan inheemse soorten (en archeofyten). Graag wijzen wij u dan ook op de jaarlijkse plantenverkoop van Natuurpunt Limburg, waar men tal van geschikte struiken, bomen, zaadmengsels, … kan verkrijgen. Samen sterk voor onze inheemse natuurrijkdom!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Bestuiving en dracht

Bijen op de Beuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verhaal gaat dan wel over de bloemetjes en de bijtjes, soms zijn bijen geïnteresseerd in de bladeren van een plant. Dit gebeurt indien de bladeren beschikken over bladnectarklieren (zoals bij Prunus-soorten) of wanneer er op die plant bladluizen zitten. In dat laatste geval gaan de bijen honingdauw verzamelen, een zoet excretieproduct van de bladluizen. Om die reden kan je dus soms bijen aantreffen op planten waar je normaal nooit bijen op zou verwachten, zoals Beuk of Eik. Belangrijke kanttekening hierbij is dus dat wanneer tuinierders bv. een beukenhaag met pesticiden zouden behandelen tegen de Beukenbladluis, dit bijgevolg ook vergiftigingsrisico’s inhoudt voor bijen die er een deel van hun voedsel op gaan zoeken!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Bestuiving en dracht

Daar komt de lente

Gele kornoelje (Dylan Elen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindelijk is het zover: de lente is in zicht! Reeds een paar weken kunnen de bijen stuifmeel gaan verzamelen op windbestuivers als Hazelaar en Zwarte els als het weer het toelaat, maar intussen komen ook de eerste bloemen piepen. Zo ook de kleine gele bloempjes van de Gele kornoelje (zie foto). Jawel, de lente is stilaan daar. Nog even wachten op de wilgendracht en het imkerseizoen schiet weer echt uit de startblokken.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Bestuiving en dracht

Plant een Spork voor de bijtjes

De imkerij wordt tegenwoordig met veel uitdagingen geconfronteerd, een daarvan is de achteruitgang van de bijenweide. Om dat probleem te verhelpen organiseert Imkerij De BijenVriend een Bijenplantactie waarbij de Spork centraal staat. Deze struik is inheems, wordt 2 tot 5 m hoog, doet het goed op arme bodems, bloeit van mei tot oktober en trekt naast bijen ook veel kleurrijke vlinders aan. Om planten te bestellen kan u hier terecht.

Solitair bijtje op Spork (Dylan Elen)

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Bestuiving en dracht