Privacy

Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van onze leden en van bezoekers van onze website. Daarom dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking en opslag van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van het lidmaatschap en de daarbij behorende diensten. Deze persoonsgegevens worden hierbij goed beschermd, niet gedeeld met derden, er worden niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking en worden niet langer bewaard dan nodig.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Als lid heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Heeft u op- of aanmerkingen, klachten of suggesties ten aanzien van ons privacybeleid en de uitvoering hiervan, laat het ons weten. Wij zullen steeds alles in het werk stellen om uw gegevens te beschermen!

Meer informatie

Voor meer informatie, zie de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (B).