Tag archieven: Bijenwas

Nieuwe mededeling waswafels

Onlangs berichtten de FOD Volksgezondheid en het FAVV weer over de waswafelproblematiek. Met de huidig beschikbare analyses en wetenschappelijke gegevens is het onmogelijk om een oorzakelijk verband vast te stellen tussen observaties op niveau van de bijenwas (bv. hoog stearinegehalte) en de waargenomen broedsterfte. Wellicht ligt een combinatie van meerdere factoren aan de basis. Ook voor wat betreft de effecten op honing is er nog geen definitief uitsluitsel, een eerste evaluatie toonde aan dat er geen risico is voor de consument.

De FOD raadt imkers met waswafels met lotnummers vanaf 212225 tot 213110 (bio-waswafels niet meegerekend) aan om contact op te nemen met hun leverancier / producent voor een eventuele omruiling.

2016_12_22_Bericht_FOD_FAVV_NL

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Gezondheid en ziekten

Nieuwe mededeling bijenwasprobleem

De FOD Volksgezondheid roept de Belgische imkers op om eventuele overschotten of voorraden van gecontamineerde waswafels voorlopig niet te gebruiken, maar wel bij te houden in afwachting van verdere onderzoeksresultaten. Dit betreft waswafels (zowel gegoten als gewalst) met lotnummers vanaf 212225 tot 213110 die werden aangekocht in de periode van februari 2015 tot september 2016. Het FAVV benadrukt daarnaast dat het wacht op de resultaten van bijkomende laboratoriumanalyses alvorens te bevestigen dat er geen risico’s zijn met betrekking tot de consumptie van honing gewonnen uit raat van desbetreffende waswafels.

mededeling_fod_favv

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Gezondheid en ziekten

Opvolging gecontamineerde bijenwas

Op 14 september 2016 organiseerde de FOD Volksgezondheid een infovergadering waarop ze toelichting gaf over de stand van zaken betreffende het onderzoek van de gecontamineerde bijenwas die in omloop is. Wanneer bijenvolken broed aanzetten in raten opgebouwd van waswafels van gecontamineerde bijenwas verschijnt er immers een zeer sterk hagelschotpatroon. In bijgevoegde verslag kan u de voorlopige stand van zaken terugvinden. Reeds tal van zaken, zoals zware metalen en pesticiden, kunnen ondertussen uitgesloten worden als oorzaak van de contaminatie. Wat het dan wel is, is nog even zoeken (het is moeilijk iets te vinden als men niet goed weet waarnaar men precies moet zoeken).

fod-verslag-bijenwas-2016-09-14

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Gezondheid en ziekten