ZwarteBij.org

ZwarteBij.org is een jonge bijenteeltorganisatie welke officieel het levenslicht zag op 20 maart 2015 als Limburgse Zwarte Bij vzw (LZB). Aan het ontstaan van deze organisatie is veel vooraf gegaan. Tot 2012 werd er al enkele tientallen jaren niet meer met de Zwarte bij geïmkerd in Limburg, maar toen kwam daar verandering in. Voor een vergelijkende proef waarin getest zou worden of Zwarte bijen werkelijk zo agressief waren als dat vele imkers tot dan toe beweerden, werden er toen enkele Zwarte koninginnen vanuit de populatie van Chimay naar Limburg gehaald. Al snel bleek dat er goed te imkeren viel met Zwarte bijen en geleidelijk aan pikten ook anderen het verhaal van de Zwarte bij op. Mettertijd werd de oprichting van een nieuwe organisatie, welke volledig gewijd zou zijn aan de inheemse Zwarte bij, gewoon een logische volgende stap.

ZwarteBij.org is er voor imkers en sympathisanten uit heel België en Nederland. Zij heeft als doelstellingen enerzijds de conservatie, teelt, selectie, promotie en studie van en anderzijds de educatie over onze inheemse Zwarte bij, Apis mellifera mellifera; evenals de ontwikkeling van een duurzame imkerij. Wetenschappelijk onderzoek is iets wat ZwarteBij.org nauw aan het hart ligt: in het verwezenlijken van haar doelstellingen baseert zij zich op wetenschap en ook zijzelf wenst hieraan bij te dragen, hetzij door het zelf voeren van kleinschalig onderzoek, hetzij door onderzoek in samenwerking met Vlaamse universiteiten, hogescholen of andere kennisinstellingen.

In het verlengde daarvan heeft ZwarteBij.org zich ook aangesloten bij SICAMM (Societas Internationalis pro Conservatione Apis melliferae melliferae), dat is de Europese koepel van imkerverenigingen actief rond de bescherming de Zwarte bij. De focus van SICAMM ligt op het (tweejaarlijks) organiseren van congressen waarop imkers en wetenschappers ervaring en kennis met elkaar uitwisselen.

Om ons kenbaar te maken was er natuurlijk ook nood aan een logo, dit werd opgemaakt in samenwerking met Dorien Verhoft. Men stelt wel eens de vraag waarom het bijtje in het logo goudkleurig is als het om de Zwarte bij draait; wel het antwoord is vrij simpel: onze Zwarte bij is nu eenmaal goud waard!

De slagzin van ZwarteBij.org, Bescherm inheems natuurerfgoed, vat het tot slot nog eens allemaal samen: wie als imker werkelijk zijn / haar steentje wenst bij te dragen aan natuurbehoud kiest bewust voor inheems, zowel betreffende de honingbijen waarmee hij / zij imkert als de planten waarmee hij / zij het drachtaanbod wenst te verbeteren.