Drachtkalender

Bloemetjes voor de bijtjes

Honingbijen en andere pollinatoren (zoals solitaire bijen, hommels, vlinders, …) zijn onlosmakelijk verbonden met planten, ze hebben elkaar nodig om te kunnen overleven. Zo zorgen planten voor de voedselvoorziening van deze pollinatoren en zorgen deze laatsten op hun beurt weer voor de bestuiving van de bloemen van de planten. Wie pollinatoren wil helpen doet er dus goed aan om de juiste planten in de tuin te zetten.

Deze drachtkalender (downloadbaar) telt maar liefst 139 plantensoorten. Al deze plantensoorten zijn, op enkele niet-invasieve archeofyten na, inheems in België. Het motto van ZwarteBij.org luidt niet voor niets Bescherm inheems natuurerfgoed, dat erfgoed gaat verder dan enkel onze Zwarte bij. In de natuur is alles verbonden met elkaar, daarom vindt ZwarteBij.org het belangrijk om verder te kijken dan enkel de relatie pollinator – plant. Door te kiezen voor inheemse plantensoorten zullen ook tal van andere inheemse diersoorten, zoals onze prachtige zangvogels, erop vooruit gaan. Voor meer info omtrent inheemse tuinplanten kan u terecht bij Plant van Hier en Natuurpunt Limburg, info over (alternatieven voor) invasieve exoten is te vinden bij AlterIAS.

De drachtkalender kan enerzijds een idee geven van welke plantensoorten men kan zetten om voedselarme periodes aan te rijken en anderzijds een idee geven van de plantensoorten waarop Zwarte bijen an andere pollinatoren op een bepaald moment mogelijks foerageren. Het Excelformaat geeft imkers daarnaast de mogelijkheid om, nadat ze de planten in hun buurt in kaart gebracht hebben, makkelijk een aangepaste drachtkalender te maken voor hun eigen streek. Om een idee te krijgen van het drachtgebied van een bijenstand kan men hier terecht.

Specifiek aan de slag voor solitaire bijen en hommels? Probeer dan zeker (sommige van) de volgende soorten te integreren in je tuin, samengesteld door de onderzoeksgroep van de Britse prof. Dave Goulson*. Door te klikken op de wetenschappelijke naam krijg je meer informatie over de plant, alsook foto’s.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bloeitijd Bloemkleur Grootte (cm)
Wondklaver Anthyllis vulneraria 5 – 9 geel 10 – 30
Grasklokje Campanula rotundifolia 6 – 9 blauw 10 – 50
Grote centaurie Centaurea scabiosa 7 – 9 paars 30 – 100
Dolle kervel Chaerophyllum temulum 5 – 7 wit 30 – 140
Franse aardkastanje Conopodium majus 5 – 7 wit 20 – 70
Akkerwinde Convolvulus arvensis 5 – 10 roze 30 – 80
Klein streepzaad Crepis capillaris 6 – 11 geel 30 – 90
Wilde peen Daucus carota 6 – 10 wit 30 – 90
Beemdooievaarsbek Geranium pratense 7 – 9 blauw 30 – 90
Bermooievaarsbek Geranium pyrenaicum 5 – 10 paars 20 – 60
Muskuskaasjeskruid Malva moschata 7 – 10 roze 30 – 70
Wilde marjolein Origanum vulgare 7 – 9 roze 30 – 60
Grote klaproos Papaver rhoeas 6 – 7 rood 40 – 80
Stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris 3 – 5 geel 10 – 25
Herik Sinapsis arvensis 5 – 9 geel 50 – 80
Akkermelkdistel Sonchus arvensis 6 – 10 geel 30 – 150
Paardenbloem Taraxacum officinale 4 -7 geel 10 – 50
Reukeloze kamille Tripleurospermum inodorum 6 – 10 wit 20 – 80

Tot slot wil ZwarteBij.org benadrukken dat imkers in rekening moeten brengen dat hun honingbijen niet de enige bestuivers zijn die in de buurt van de bijenstand hun voedsel moeten gevonden krijgen. Daarom raadt ZwarteBij.org aan om 1) gegeven de lokale omstandigheden, maximaal 4 tot 6 bijenkasten per bijenstand te plaatsen; 2) verschillende bijenstanden (als men de bedoeling heeft zijn bijenkasten te spreiden over verschillende locaties) voldoende ver uit elkaars buurt in te richten en 3) een extensieve imkerstrategie te volgen.  Dit staat in schril contrast met hoe binnen de “klassieke imkerij” bijenstanden “gerund” worden, maar zodoende wordt de voedselcompetitie tussen honingbijen en andere pollinatoren zo laag mogelijk gehouden.

*Nichols, R. N.; Goulson, D. & : Holland, J. M. 2019. The best wildflowers for wild bees. Journal of Insect Conservation. 23: 819 – 830.