Drachtkalender

Bloemetjes voor de bijtjes

Honingbijen zijn onlosmakelijk verbonden met planten, ze hebben elkaar nodig om te kunnen overleven. Zo zorgen planten voor de voedselvoorziening van honingbijen en zorgen honingbijen voor de bestuiving van planten. Wie de honingbij wil helpen doet er dus goed aan om de juiste planten in de tuin te zetten.

Deze drachtkalender (downloadbaar) telt maar liefst 139 plantensoorten. Al deze plantensoorten zijn, op enkele niet-invasieve archeofyten na, inheems in België. Het motto van LZB luidt niet voor niets Bescherm inheems natuurerfgoed, dat erfgoed gaat verder dan enkel onze Zwarte bij. In de natuur is alles verbonden met elkaar, daarom vindt LZB het belangrijk om verder te kijken dan enkel de relatie honingbij – plantensoort. Door te kiezen voor inheemse plantensoorten zullen ook tal van andere inheemse diersoorten, zoals vlinders, erop vooruit gaan. Voor meer info omtrent inheemse tuinplanten kan u terecht bij Plant van Hier en Natuurpunt Limburg, info over (alternatieven voor) invasieve exoten is te vinden bij AlterIAS.

De drachtkalender kan enerzijds een idee geven van welke plantensoorten men kan zetten om drachtleemtes op te vullen en anderzijds een idee geven van de plantensoorten waarop honingbijen op een bepaald moment mogelijks foerageren. Het Excelformaat geeft imkers daarnaast de mogelijkheid om, nadat ze de drachtplanten in hun buurt in kaart gebracht hebben, makkelijk een aangepaste drachtkalender te maken voor hun eigen streek. Om een idee te krijgen van het drachtgebied van een bijenstand kan men hier terecht.