Overlarfdagen

Jaarlijks stelt ZwarteBij.org teeltmateriaal uit haar geselecteerde stock ter beschikking van haar leden. Dit gebeurt via de overlarfdagen waarop leden bij een van de ZB-telers terecht kunnen om maximaal een twintigtal ééndagslarfjes af te halen. Dezen worden aangeboden in moerdopjes (Nicot-teeltsysteem), voorzien van koninginnenbrij, verpakt in een doosje met vochtig keukenpapier om te beletten dat de larfjes onderweg huiswaarts alsnog zouden uitdrogen. Eventuele afkoeling is immers niet zozeer schadelijk, uitdroging wel.

Afhankelijk van de uitwintering zal ZwarteBij.org in 2020 op 13 locaties verschillende overlarfdagen organiseren: 9 mei, 23 mei en/of 6 juni; telkens tussen 10u tot 12u (uren kunnen van locatie tot locatie verschillen). Meer info hierover, evenals over welk teeltvolk zich waar bevindt, vindt u op onderstaande kaart:

Ten gevolge van de maatregelen tegen Covid-19 zijn de overlarfsessies in De Wilp (Groningen), Zoetermeer (Zuid-Holland) en Arnhem (Gelderland) geannuleerd en is de overlarfdag van 9 mei te Leuven, Pelt en Tessenderlo verplaatst naar 16 mei.

Leden kunnen inschrijven voor de overlarfdagen door een e-mail te sturen naar de teeltadministratie met als onderwerp LARFJES en vermelding van de dag(en) waarop, locatie, en de gewenste hoeveelheid larfjes (max. 20 per overlarfdag) zij willen afhalen (slechts 1 deelname per weekend). Inschrijven voor de overlarfdag van 9 mei dient te gebeuren vóór 2 mei; voor die van 23 mei  vóór 16 mei en voor die van 6 juni  vóór 30 mei. Het precieze tijdstip waarop men de larfjes kan gaan afhalen (doorgaans tussen 10u en 12u) alsook het adres ontvangt men dan vervolgens per e-mail enkele dagen voor het overlarven plaatsvindt. Opgelet: deelnemers aan het overlarven worden verwacht eenzelfde aantal ongebruikte nicotcelletjes als het aantal larfjes dat zij gereserveerd hebben, mee te nemen voor de overlarver!

De koninginnen die hieruit voortkomen, kunnen vaak met uitstekend resultaat op de eigen bijenstand ter bevruchting uitgezet worden tot F1-koninginnen voor productievolken. Enkel in het geval er in uw omgeving imkers aanwezig zijn welke werken met “niet-geselecteerde” bijenvolken (bijenras is daarbij niet van belang), raadt ZwarteBij.org dit af, teneinde de kans op verhoogde agressiviteit te vermijden. Rassenkruisingen als zodanig zijn immers niet de oorzaak van agressieve bijen, paringen met darren afkomstig van steeklustige bijenvolken echter wel. Anderzijds kan men als lid ook gebruik maken van de door ZwarteBij.org beheerde paringsstand.