Overlarfdagen

Jaarlijks stelt ZwarteBij.org teeltmateriaal uit haar geselecteerde stock ter beschikking van haar leden. Dit gebeurt via de overlarfdagen waarop leden bij een van de ZB-telers terecht kunnen om maximaal een twintigtal ééndagslarfjes (gratis) of een vijftal aangezogen larfjes (€1,5/stuk) af te halen. Dezen worden aangeboden in moerdopjes (Nicot-teeltsysteem), voorzien van koninginnenbrij, verpakt in een doosje met vochtig keukenpapier om te beletten dat de larfjes onderweg huiswaarts alsnog zouden uitdrogen. Eventuele afkoeling is immers niet zozeer schadelijk, uitdroging wel.

In 2021 organiseert ZwarteBij.org op 6 locaties verschillende overlarfsessies op 8 mei, 22 mei en/of 5 juni; die door gaan telkens van 10u tot 12u (uren kunnen van locatie tot locatie verschillen). Meer info over de locaties, evenals over welk teeltvolk zich waar bevindt, diens Certificaat Subspecies-Analyse (CSA), de mogelijkheid tot aangezogen larfjes en de uren, vindt u op onderstaande kaart:

Gezien de huidige Covid-situatie werd ervoor geopteerd het aantal overlarflocaties dit jaar te beperken, en die overlarflocaties zo goed als mogelijk te spreiden over Vlaanderen en Nederland. Ook omwille van die Covid-situatie zullen leden uit Nederland dit jaar opnieuw enkel aan overlarfsessies in Nederland kunnen deelnemen, en leden uit België enkel aan overlarfsessies in Vlaanderen. ZwarteBij.org hoopt hiervoor op uw begrip en kijkt uit naar 2022, waarin we tevens het aantal overlarflocaties drastisch zullen verhogen.

Leden kunnen inschrijven voor de overlarfdagen door een e-mail te sturen naar de Coördinator Overlarven met als onderwerp LARFJES en vermelding van de dag(en) waarop, locatie, het type larfjes (ééndags / aangezogen) en de gewenste hoeveelheid larfjes (max. 20 of 5, afhankelijk van het type) zij willen afhalen (slechts 1 deelname per weekend). Inschrijven voor de overlarfdag van 8 mei dient te gebeuren vóór 1 mei; voor die van 22 mei  vóór 15 mei en voor die van 5 juni  vóór 29 mei. Het precieze tijdstip waarop men de larfjes kan gaan afhalen (doorgaans tussen 10u en 12u) alsook het adres ontvangt men dan vervolgens per e-mail enkele dagen voor het overlarven plaatsvindt. Opgelet: deelnemers aan het overlarven worden verwacht eenzelfde aantal ongebruikte nicotcelletjes (én beige nicotvoetjes in geval van aangezogen larfjes) als het aantal larfjes dat zij gereserveerd hebben, mee te nemen voor de overlarver!

De koninginnen die hieruit voortkomen, kunnen vaak met uitstekend resultaat op de eigen bijenstand ter bevruchting uitgezet worden tot F1-koninginnen voor productievolken. Enkel in het geval er in uw omgeving imkers aanwezig zijn welke werken met “niet-geselecteerde” bijenvolken (bijenras is daarbij niet van belang), raadt ZwarteBij.org dit af, teneinde de kans op verhoogde agressiviteit te vermijden. Rassenkruisingen als zodanig zijn immers niet de oorzaak van agressieve bijen, paringen met darren afkomstig van steeklustige bijenvolken echter wel. Anderzijds kan men als lid ook gebruik maken van de door ZwarteBij.org beheerde paringsstand.