Lidmaatschap

Ben je reeds imker of wil je starten met imkeren en wens je vanuit deze hobby optimaal bij te dragen aan het behoud van onze natuur? Dan is ZwarteBij.org dé organisatie waarbinnen jij je het best kan ontplooien tot de imker die je wil zijn.

Wij hebben als jonge organisatie niet alleen erg veel te bieden, maar ons ook een grote opdracht gesteld. ZwarteBij.org staat immers voor promotie en conservatie van onze inheemse honingbij Apis mellifera mellifera, de Zwarte bij of ook wel Mellifera genoemd. Deze is namelijk bijna geheel verdwenen!

Lidmaatschap* van ZwarteBij.org biedt volgende voordelen:

  • Mogelijkheid om gratis deel te nemen aan onze overlarfsessies;
  • Mogelijkheid om gratis zelfgeteelde koninginnen te laten bevruchten op onze paringsstand
  • Mogelijkheid om gratis deel te nemen aan onze online lezingen (10 lezingen per jaar; gaande over imkertechnieken, ecologie, …);
  • Voorrang én korting bij reservaties van koninginnen/volkjes;
  • Deelname aan de praktijkgerichte (scholings)activiteiten van ZwarteBij.org;
  • De mogelijkheid tot zelfontplooiing binnen een van onze taskforces, zoals Educatie, Overlarven, Paringsstandbeheer, Rewilding, …
  • Verzekering voor schade aan derden volgens “Polis Verenigingsleven“, ook actief in Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk.

Je kunt je als lid aanmelden door €25 over te maken naar Triodos Bank, IBAN-rekeningnummer BE20 5230 8072 1556 (BIC: TRIOBEBB), op naam van ZwarteBij.org vzw, met als mededeling “Lidmaatschapsjaar + naam, voornaam + e-mailadres”. Na storting van het lidgeld stuurt u een e-mail met uw contactgegevens, e-mailadres, woonadres en telefoon- of gsm-nummer, naar onze ledenadministratie zodat uw lidmaatschap kan worden geëffectueerd.

Tot slot kan u uzelf hier registreren voor onze online nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden van de laatste nieuwtjes. Onze nieuwsbrief is uiteraard ook toegankelijk voor niet-leden.

*Uw lidmaatschap van ZwarteBij.org wordt steeds erg op prijs gesteld. Onze enige echte inheemse honingbij, de Zwarte bij kan namelijk alle hulp goed gebruiken! Wilt u echter pas lid worden vanaf het volgende jaar in plaats van het lopende verenigingsjaar, schrijf u dan in vanaf oktober, of beter nog, meld u aan als “aspirant-lid”. U ontvangt dan tijdig van ons een vriendelijke herinnering.