Lidmaatschap

Ben je reeds imker of wil je starten met imkeren en wens je vanuit deze hobby optimaal bij te dragen aan de bescherming van onze natuur? Dan is Limburgse Zwarte Bij de imkervereniging voor jou.

Wij hebben als jonge vereniging niet alleen erg veel te bieden, maar ons ook een grote opdracht gesteld. LZB staat immers voor promotie en conservatie van onze inheemse honingbij Apis mellifera mellifera, de Zwarte bij of ook wel Mellifera genoemd. Deze is namelijk bijna geheel verdwenen!

Lidmaatschap van Limburgse Zwarte Bij heeft volgende voordelen:

  • Mogelijkheid om deel te nemen aan onze overlarfsessies;
  • Mogelijkheid om zelfgeteelde koninginnen te laten bevruchten op onze paringsstand;
  • Deelname aan de gezellige babbelbijeenkomsten en andere (scholings)activiteiten van LZB;
  • Verzekering voor schade aan derden ten gevolge van het imkeren (voorlopig enkel voor Belgische leden);
  • Toegang tot het besloten ledenforum van LZB, waarop elk lid met al zijn of haar vragen en opmerkingen terecht kan;
  • Toegang tot een digitale bibliotheek met internationale imker- én wetenschappelijke tijdschriften over bijenteelt en
  • Toegang tot het digitale leerplatform van LZB, LZB Academy, alwaar elk lid de mogelijkheid krijgt om op eigen tempo uit te groeien tot de imker(es) die hij (zij) wil worden.

Je kunt je als lid aanmelden door €25 over te maken op Triodos Bank, rekeningnummer IBAN BE20 5230 8072 1556 (BIC: TRIOBEBB) met als mededeling, “Lidgeld + lidmaatschapsjaar + naam, voornaam”. Na storting van het lidgeld stuurt u een e-mail met uw contactgegevens, e-mailadres, woonadres en telefoon- of gsm-nummer, naar onze ledenadministratie zodat uw lidmaatschap kan worden geëffectueerd.

Een lidmaatschap aangaan voor het komende jaar kan pas ten vroegste vanaf 1 oktober van het lopende jaar!