Opleidingen

ZwarteBij.org hecht veel belang aan educatie. Daarom richten wij jaarlijks cursussen en studiedagen in, gaande van basiscursussen zoals de cursus imker tot gespecialiseerde cursussen over bv. koninginnenteelt. Daarnaast worden er ook geregeld specifieke studiedagen georganiseerd. Hieronder vindt u de aankondigingen.

De Taskforce Educatie, verantwoordelijk voor het onderwijs binnen ZwarteBij.org, staat onder coördinatie van Dylan Elen en Björn Lefevre. Het motto van de taskforce luidt “Duurzaam imkeren voor iedereen” wat ook meteen de reden is waarom onze gedegen opleidingen aan een lage prijs worden aangeboden: iedereen moet in de mogelijkheid zijn om te leren imkeren met respect voor de bijen om de vreugde van deze prachtige hobby te ontdekken!

Onze cursussen starten altijd in de winter. Hebt u interesse in een opleiding tot imker. Houdt deze website in de gaten wanneer er weer cursussen beginnen of meldt u aan voor de nieuwsbrief om te weten wanneer er weer cursussen starten. Informeren kan ook altijd via opleiding@zwartebij.org

Opleidingsaanbod 2023 – 2024

Cursus Koninginnenteelt

  • Abdij Averbode: Herseltsebaan 2, 3271 Averbode
  • Lesgever verbonden aan deze opleiding: Dylan Elen
  • Voorwaarde tot deelname: reeds enkele jaren imkeren met minstens 4 volken
LesthemaLesmoment
Paringsbiologie van de honingbij 14.12.2023 – ONLINE 
Genetica van de honingbij 18.01.2024 – ONLINE
Inleiding tot selectieteelt 15.02.2024 – ONLINE
Teelttechnieken 14.03.2024 – ONLINE 
Samenstellen verzamelbroed- en tussenaflegger 06.04.2024
Opvolgen pleegvolken + overlarven  13.04.2024
Bevruchtingskastjes vullen 27.04.2024
Opvolgen bevruchtingskastjes + nazorg 25.05.2024
Examinatie 22.06.2024

De online-lessen vinden telkens plaats van 19u30 tot 21u30 via ZOOM. De overige 5 sessies gaan door aan de Abdij van Averbode (start om 14u), bij regenweer kunnen deze sessies in overleg met de cursisten verplaatst worden. Cursisten kunnen ofwel na de les op 27 april of tijdens een algemene overlarfdag van de vereniging larfjes mee krijgen voor hun eigen koninginnenteeltavontuur waarvan zij verwacht worden een verslag te schrijven.

Prijs cursus: €75 (inclusief lidmaatschap 2024), over te maken naar Triodos Bank, IBAN-rekeningnummer BE20 5230 8072 1556 (BIC: TRIOBEBB) op naam van ZwarteBij.org vzw met als mededeling “2024 + naam, voornaam”. Meld u na betaling meteen aan voor de cursus (KT_Averbode) via e-mail aan opleiding@zwartebij.org en vermeld daarin uw adres, geboortedatum en -plaats, gsm-nummer en rijkregisternummer (mocht u in België woonachtig zijn). Persoonsgegevens worden uitsluitend intern binnen ZwarteBij.org vzw verwerkt, behoudens het Vlaams ministerie van Landbouw welk verantwoordelijk is voor controle van deze opleidingen.

Hieronder vindt u meer gedetailleerd de inhoud en eindtermen van onze Cursus Koninginnenteelt:

ZwarteBij.org TF Educatie Inhoud en Eindtermen Cursus Koninginnenteelt

Mocht u nog vragen hebben, mag u eveneens contact opnemen met onze Taskforce Educatie via opleiding@zwartebij.org

Deze opleidingen worden mede mogelijk gemaakt door de Vlaamse overheid en de Europese Unie.