Opleidingen

ZwarteBij.org hecht veel belang aan educatie. Daarom richten wij jaarlijks cursussen en studiedagen in, gaande van basiscursussen zoals de cursus imker tot gespecialiseerde cursussen over bv. koninginnenteelt. Daarnaast worden er ook geregeld specifieke studiedagen georganiseerd. Hieronder vindt u de aankondigingen.

De Taskforce Educatie, verantwoordelijk voor het onderwijs binnen ZwarteBij.org, staat onder coördinatie van Dylan Elen en Björn Lefevre. Het motto van de taskforce luidt “Duurzaam imkeren voor iedereen” wat ook meteen de reden is waarom onze gedegen opleidingen aan een lage prijs worden aangeboden: iedereen moet in de mogelijkheid zijn om te leren imkeren met respect voor de bijen om de vreugde van deze prachtige hobby te ontdekken!

Onze cursussen starten altijd in de winter. Hebt u interesse in een opleiding tot imker. Houdt deze website in de gaten wanneer er weer cursussen beginnen of meldt u aan voor de nieuwsbrief om te weten wanneer er weer cursussen starten. Informeren kan ook altijd via opleiding@zwartebij.org

Opleidingsaanbod 2024

Praktijk cursus 2024

Voorwaarden:

 • Attest kunnen voorleggen van een gevolgde imkercursus (of kunnen aantonen dat er een voldoende theoretische basis aanwezig is om aan praktijk te beginnen)
 • Ingeschreven zijn bij het FAVV
  ○ het gaat hier om een voortgezette opleiding gericht aan startende imkers die van plan zijn om met bijen te starten, registratie is als imker verplicht.
  ○ Indien men een FAVV-nummer wil aanvragen maar niet goed weet hoe dat moet kan contact opgenomen worden via opleiding@zwartebij.org
 • Inschrijving betalen tegen ten laatste 25 maart 2024
  ○ niet betaald is niet ingeschreven
  ○ Kost voor de cursus = 75 EURO (geen onderscheid tussen leden & niet-leden)
  ○ mededeling voor de betaling: Praktijk Cursus Imkeren 2024 + naam +
  FAVV-nummer.
 • Volgende items minstens in eigen bezit hebben en mee te brengen naar de lessen:
  ○ kastbeitel
  ○ imkerjas
  ○ handschoenen en/of andere bescherming (indien gewenst)
  ○ Liefst ook een beroker + brandstof en/of plantenspuit (eigen voorkeur)
  ○ Drank en of versnaperingen
 • Bij niet voldoende inschrijvingen worden de kosten van de cursus terug betaald.

Wat?

Onze VZW wil een praktijkcursus aanbieden, die:

 • Pas zal doorgaan bij een inschrijving van MINIMUM 12 personen
 • met een MAXIMUM aan 15 cursisten zal doorgaan (vol = vol).
 • 9 thematische lessen zal bevatten gericht op de praktijk
 • Iedere cursist toelaat een eigen bijenvolk op te volgen tijdens de lessen
  ○ Volk wordt voorzien door de VZW en blijft eigendom van de VZW
  ○ Na de cursus bestaat de mogelijkheid het volk dat men zelf heeft opgevolgd over te nemen (prijs wordt tijdens de cursus meegegeven, aankoop is GEEN verplichting)
 • De cursisten toelaat in duo’s te werken onder toezicht van de lesgevers. (Jurgen Boterberg & Björn Lefevre)

Waar:

 • De lessen gaan door op een wat afgelegen bijenstand te ASPER (GAVERE), er wordt afgesproken aan onze maatschappellijke zetel, Haagstraat 84, 9890 ASPER om dan in groep de verplaatsing naar de bijenstand te maken.

Wanneer* + lesthema’s:

LesthemaLesmoment
Kennismaking, afspraken + uitwintering & voorjaarscontrole30 maart 13u30 – 16u30
Voorbereiding op voorjaarsdracht06 april 13u30 – 16u30
Afleggers maken en eenvoudige koninginnenteelt27 april 13u30 – 16u30
Opvolging afleggers, leg nagaan van de koningin – zwermonderdrukking04 mei 13u30 – 16u30
Opvolging dracht, scheppen van een zwerm18 mei 13u30 – 16u30
Varroa- en ziektemanagement – volledige broedafname kunstzwerm maken01 juni13u30 – 16u30
Bijenproducten, inwintering22 juni 09u30-12u30 +
13u00-15u00
Controle voorraad inwintering + volken verenigen29 juni – 13u30-16u30
Opsporen Aziatische Hoornaar + examinatie24 augustus – 12u30-16u30

*Praktijk is steeds weersafhankelijk, VZW ZwarteBij.org behoudt zich het recht om lessen af te schaffen of te verplaatsen, de onderwerpen aan te passen naar gelang de omstandigheden. De gezondheid van de bijenvolken staat hierbij centraal

Hoe inschrijven!

Prijs cursus: ( €75 ), over te maken naar Triodos Bank, IBAN-rekeningnummer BE20 5230 8072 1556 (BIC: TRIOBEBB) op naam van ZwarteBij.org vzw met als mededeling “Praktijk 2024 + naam, voornaam”. Meld u na betaling meteen aan voor deze praktijk cursus via e-mail aan opleiding@zwartebij.org en vermeld daarin:

 • uw adres
 • geboortedatum en -plaats
 • gsm-nummer
 • FAVV nummer

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door ZwarteBij.org vzw en het nationaal agrarisch centrum en doorgegeven aan het Vlaams ministerie van Landbouw, afdeling landbouw en zeevisserij welk verantwoordelijk is voor controle en betaling van subsidies van deze opleidingen.

Deze opleidingen worden mede mogelijk gemaakt door de Vlaamse overheid en de Europese Unie.
Opleidingsaanbod 2023 – 2024

Cursus Imker*

Cursus Koninginnenteelt

 • Abdij Averbode: Herseltsebaan 2, 3271 Averbode
 • Lesgever verbonden aan deze opleiding: Dylan Elen
 • Voorwaarde tot deelname: reeds enkele jaren imkeren met minstens 4 volken
LesthemaLesmoment
Paringsbiologie van de honingbij 14.12.2023 – ONLINE 
Genetica van de honingbij 18.01.2024 – ONLINE
Inleiding tot selectieteelt 15.02.2024 – ONLINE
Teelttechnieken 14.03.2024 – ONLINE 
Samenstellen verzamelbroed- en tussenaflegger 06.04.2024
Opvolgen pleegvolken + overlarven  13.04.2024
Bevruchtingskastjes vullen 27.04.2024
Opvolgen bevruchtingskastjes + nazorg 25.05.2024
Examinatie 22.06.2024

De online-lessen vinden telkens plaats van 19u30 tot 21u30 via ZOOM. De overige 5 sessies gaan door aan de Abdij van Averbode (start om 14u), bij regenweer kunnen deze sessies in overleg met de cursisten verplaatst worden. Cursisten kunnen ofwel na de les op 27 april of tijdens een algemene overlarfdag van de vereniging larfjes mee krijgen voor hun eigen koninginnenteeltavontuur waarvan zij verwacht worden een verslag te schrijven.

Prijs cursus: €75 (inclusief lidmaatschap 2024), over te maken naar Triodos Bank, IBAN-rekeningnummer BE20 5230 8072 1556 (BIC: TRIOBEBB) op naam van ZwarteBij.org vzw met als mededeling “2024 + naam, voornaam”. Meld u na betaling meteen aan voor de cursus (KT_Averbode) via e-mail aan opleiding@zwartebij.org en vermeld daarin uw adres, geboortedatum en -plaats, gsm-nummer en rijkregisternummer (mocht u in België woonachtig zijn). Persoonsgegevens worden uitsluitend intern binnen ZwarteBij.org vzw verwerkt, behoudens het Vlaams ministerie van Landbouw welk verantwoordelijk is voor controle van deze opleidingen.

Hieronder vindt u meer gedetailleerd de inhoud en eindtermen van onze Cursus Koninginnenteelt:

ZwarteBij.org TF Educatie Inhoud en Eindtermen Cursus Koninginnenteelt

Mocht u nog vragen hebben, mag u eveneens contact opnemen met onze Taskforce Educatie via opleiding@zwartebij.org

Deze opleidingen worden mede mogelijk gemaakt door de Vlaamse overheid en de Europese Unie.