Doelstelling

Wanneer er gesproken wordt over bijen, dan denken velen meteen aan een bijenkorf of -kast en algauw wordt ook de associatie met honing gelegd. Honingbijen worden hier sinds mensenheugenis door imkers gehouden en lijken dus als vanzelfsprekend inheems. Nochtans is de ene honingbij de andere niet en is er slechts eentje écht van bij ons. De Zwarte bij (Apis mellifera mellifera) is die “honingbij van bij ons”, zij is de énige honingbij inheems bij ons, maar door menselijke activiteit gedurende de afgelopen 150 jaar zijn de populaties van de Zwarte bij inmiddels zo schaars geworden dat men helaas moet stellen dat dit unieke insect vandaag de dag een bedreigde diersoort is.

ZwarteBij.org werkt aan de conservatie van onze bedreigde inheemse Zwarte bij, soms ook wel Mellifera genoemd. Hiertoe brengt zij imkers van verschillende landen (België, Nederland, Duitsland) en met verschillende perspectieven (klassiek, natuurlijk, biodynamisch) samen die allen een passie voor het behoud van onze Zwarte bij hebben. De conservatie van onze Zwarte bij is niet alleen belangrijk vanuit het perspectief van biodiversiteitsbehoud, maar ook vanuit het bewerkstelligen van een duurzame imkerij in onze regio. Immers, een duurzame imkerij kan enkel maar tot stand komen door te werken met honingbijen welke aangepast zijn aan de lokale omgevingsomstandigheden.

Er wordt op verschillende wijzen te werk gegaan. Zo wordt er ten eerste ingezet op het bestendigen van een overlarfnetwerk, het uitvoeren van selectieteelt en het opzetten en beheren van paringsstanden. Op die manier wil ZwarteBij.org haar leden makkelijk toegang geven tot goed teeltmateriaal van onze Zwarte bij. Daarnaast zet ZwarteBij.org ook in op “rewilding” van onze Zwarte bij. De beste manier om onze Zwarte bij te behouden voor de toekomst is door haar terug te geven aan de natuur, bovendien zal deze “wilde” genenpoel ook een back-up vormen voor zou er in de selectieteelt iets mislopen. Dit alles gebeurt onder wetenschappelijk toezicht, wetenschappelijk inzicht is de drijfveer voor ons werk.

Verder werkt ZwarteBij.org ook aan de verbetering van de bijenweide en organiseert zij elk jaar enkele gezellige praktijkgerichte studiedagen. Tevens biedt zij imkers de mogelijkheid om zichzelf op eigen ritme bij te scholen over topics als solitaire bijen, koninginnenteelt, bijenziekten, imkeren het jaar door, drachtplanten, … Haar leden hebben daartoe toegang tot een digitaal leerplatform (cursussen, bibliotheek, webinars) en een besloten forum waarop zij samen met andere leden allerlei ervaringen kunnen uitwisselen. Goed imkeren start immers met een stevige basis aan kennis!

Kortom, wil u met uw imkerij een positief verschil maken voor de natuur en maakt u graag deel uit van een dynamische en toekomstgerichte ploeg, dan is ZwarteBij.org de organisatie bij uitstek voor u!

Indien u vragen heeft kan u ons altijd aanschrijven via het contactformulier; informatie over een lidmaatschap bij ZwarteBij.org vindt u hier.

De Zwarte bij op Korenbloem (© Dylan Elen)

De Zwarte bij op Korenbloem (© Dylan Elen)