Categorie archief: Geen categorie

23.09 E-Lezing ‘Biodiversiteitsbehoud’

Met de zeis er tegenaan voor een bloemrijk grasland! (Zeisles.nl)

Bijen en bijenliefhebbers houden van bloemenzeeën, dat hoeft geen betoog. Maar die bloemensoorten in stand houden, daar komt heel wat bij kijken. Op donderdag 23 september 2021 organiseert ZwarteBij.org een gratis online-lezing met als thema ‘Biodiversiteitsbehoud: natuurbeheer, hoe werkt dat?’ Deze lezing zal die avond starten om 19u30, het einde is voorzien rond 21u30. Zowel leden als niet-leden kunnen inschrijven om deze lezing te volgen. Daartoe dient men een e-mail met titel “BIO” te versturen naar evenementen@zwartebij.org Men mag zeker niet vergeten zijn/haar naam en voornaam in de e-mail te vermelden. Inschrijven kan tot woensdag 22 september aanstaande. Wie ingeschreven heeft zal op donderdag 23 september via e-mail een weblink ontvangen om de lezing ’s avonds te kunnen volgen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Nieuwe Vlaamse Imkerkoepel

In Vlaanderen werd er de afgelopen maanden tussen verschillende koepels van imkerorganisaties flink overlegd om tot 1 gezamenlijke koepelstructuur te komen die de belangen van de Vlaamse imker beter kan verdedigen. Wij wensen vanuit ZwarteBij.org het Vlaams Bijen Instituut — zo heet de nieuwe koepel — veel succes bij al haar uitdagingen en kijken alvast uit naar een positieve samenwerking 

Het introductiefilmpje vindt u hier.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Moeten er nóg honingbijen zijn?

Het Roodgatje, een van onze vele inheemse solitaire bijen (Jens D’haeseleer)
Voedselconcurrentie tussen honingbijen enerzijds en solitaire bijen en hommels anderzijds wordt door vele imkers vaak afgedaan als een gevolg van te weinig voedselplanten voor bijen, maar de eerlijkheid vraagt toch ook wel rekening te houden met de densiteit aan bijenvolken. Vandaar, moeten er nóg honingbijen zijn? In het volgende opiniestuk, gepubliceerd op VRT NWS, wordt breder ingegaan op de impact van de imkerij op solitaire bijen en hommels:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/28/moeten-er-nog-honingbijen-zijn/

Betreffende het laatste stukje, over het hoe en waarom vind je hier meer.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Jubileumcongres Imkersgilde Mortsel-Edegem

Op zaterdag 29 februari 2020 organiseert de Sint-Ambrosius Imkersgilde Mortsel-Edegem een jubileumcongres naar aanleiding van haar 325-jarig bestaan. Ze hebben alvast kosten noch moeite gespaard om een veelbelovende agenda in elkaar te steken, dus allen daarheen!

Registreren kan tot 15 februari 2020; inschrijvingsgeld: €25 (lunch inbegrepen) te storten op rekening BE33 1030 6397 9046 van Sint-Ambrosius Imkersgilde Mortsel-Edegem vzw met vermelding: “Jubileumcongres, naam + voornaam”. 

Meer info op http://www.imkersmortseledegem.be/jubileum

Registreren kan via https://form.jotformeu.com/62732290070348

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Cursus Imkeren met de Zwarte bij

Onze bedreigde Zwarte bij foeragerend op een al even zeldzame Korenbloem

Amper een week na de aankondiging van onze allereerste cursus, is het maximum aantal toegelaten deelnemers reeds bereikt! Er blijkt een grote interesse te zijn om mee te bouwen aan een duurzame imkerij waarvoor het behoud van onze Zwarte bij van uitermate belang is. Daarom nu al de aankondiging dat we in 2021 meerdere cursussen, verspreid over Vlaanderen en Nederland, zullen organiseren.

Wenst u op de hoogte gehouden te blijven, registreer u dan via opleiding@zwartebij.org ?

Bent u altijd al gefascineerd geweest door de wondere wereld van bloemetjes en bijtjes? Wist u dat de ene honingbij niet zomaar de andere is? Maak van 2020 gebruik om de nodige kennis te vergaren om mee met ZwarteBij.org de toekomstkansen van onze bedreigde inheemse Zwarte bij te vergroten!

Thema’s

1 Ecologie en evolutie van de honingbij
2 Ecologie van het bijenvolk
3 Imkermaterialen: uitgebreide kennismaking
4 Bijenproducten: oogst en toepassingen
5 Verzorging van het bijenvolk, traditioneel vs. natuurlijk imkeren
6 Conservatiegenetica in de praktijk, de imker als natuurbeheerder
7 Bijenziekten en -plagen, herkenning en probleemoplossend handelen
8 Solitaire bijen en hommels
9 Voedselvoorziening voor honingbijen en andere bestuivers
10 Wetgeving van toepassing op de imkerij

Data & Uren

28/03, 25/04 & 30/05: 9u30 – 17u00
27/06: 10u00 – 15u00

Locatie

Bezoekerscentrum De Wulp, Tussenstraat 10, 3910 Pelt

Cursusverantwoordelijke: Dylan Elen

Inschrijven kan door €25 over te maken op ZwarteBij.org-rekening BE20 5230 8072 1556 (BIC: TRIOBEBB), met vermelding “Cursus imker, naam, voornaam”; gevolgd door een e-mail met uw contactgegevens te sturen naar opleiding@zwartebij.org

Syllabus en lidmaatschap zijn inbegrepen.

Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het Vlaams Ministerie voor Landbouw.

1 reactie

Opgeslagen onder Geen categorie

Cryopreservatie sperma Belgische Zwarte bij te Hohen-Neuendorf

Collecteren van sperma van een Zwarte dar (Dylan Elen)
Op het afgelopen Apimondia congres te Montréal werd er ook veel gepraat over bijensperma, met name over de cryopreservatie daarvan. In het kader van conservatie geen onbelangrijk idee, want indien door hybridisatie een populatie inheemse honingbijen verloren gaat, dan kan dat zaad van pas komen om de verloren gegane honingbij weer “tot leven te wekken”. Daartoe kan men een koningin van eender wel “bijenras” insemineren met het ingevroren sperma, en dat proces herhalen voor een 7-tal opeenvolgende generaties (dochterkoninginnen, kleindochterkoningin, …) van die koningin.

Het bijeninstituut Hohen-Neuendorf te Berlijn legt zo een cryodatabank aan met sperma van verschillende Duitse Carnicalijnen, maar heeft van de Duitse wetgever de verplichting gekregen om ook sperma van Zwarte bijen uit de buurlanden op te slaan. De Zwarte bij is immers inheems in Duitsland, maar in het verleden uitgeroeid door vervanging door Carnica, ook al is het aantal imkers met Zwarte bijen in Duitsland ondertussen weer aan het groeien.

ZwarteBij.org zal in het kader van het cryopreservatieprogramma van het bijeninstituut Hohen-Neuendorf instaan voor de collectie van sperma van onze Belgische Zwarte darren, dat sperma zal zo veilig gesteld zijn voor moesten we het ooit nodig hebben, al laten we hopen van niet uiteraard.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Studiedag VSH in België

Op zaterdag 19 oktober 2019 organiseert ZwarteBij.org, in samenwerking met de Geogarden, een studiedag over VSH (Varroa Sensitive Hygiene) bij de Zwarte bij. Hieronder vindt u meer achtergrondinformatie over de sprekers.

 

Dylan Elen

Dylan is voorzitter van ZwarteBij.org en besloot na zijn studies geologie en natuurbehoud aan de KU Leuven een doctoraat te starten aan de universiteit van Bangor. Daar doet hij onderzoek naar de conservatie van de Welshe Zwarte bij en de overlevingsmechanismen van lokale bijenvolken die al 15 jaar niet meer behandeld worden.

Titel: “De Zwarte bij – terug naar de middeleeuwen of juist de weg voorruit?”

 

Martin Gabel

Martin is bioloog van opleiding en werkt als doctoraatsonderzoeker aan de universiteit van Würzburg en het bijeninstituut van Kirchhain waar hij verschillende mechanismen achter Varroa-resistentie bestudeerd. Tevens is hij bijenteeltleraar en manusje-van-alles op het bijeninstituut.

Titel: “Behavioral resistance to Varroa destructor – mechanisms leading to a suppressed mite reproduction”

 

Sacha d’Hoop

Sacha is al lange tijd bezeten door bijen. Zo is hij lesgever “wilde bijen” bij Natagora en is hij sinds 2018 coördinator bij Arista Bee Research Belgium, waarbij hij o.a. het “VSH Zwarte bij” project van Mellifica begeleidt.

Titel: “Selectie van Varroa-resistente honingbijen in de voetstappen van John Harbo

 

De lezing van Martin Gabel zal in het Engels plaatsvinden, er zal daarom een korte synthese in het Nederlands gemaakt worden. Vragen aan / antwoorden van de spreker zullen eveneens vertaald worden.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

DNA-check kwaliteit paringsstand Limburg

Na de eerdere vaststellingen (door middel van vleugelmorfometrie) van een zeer groot aantal reinteeltparingen op onze paringsstand in het Belgisch-Limburgse Bosland dit voorjaar, zal van de koninginnen die er bevrucht zijn een staal werksters genetisch onderzocht worden op zuiverheid. De eerste stalen zijn bij deze gearriveerd, zij worden voorlopig opgeslagen in de vriezer tot wanneer de analyse van start gaat. Onze paringsstanden zijn een levensnoodzakelijk orgaan in de opgave om nieuwe populaties van de Zwarte bij te bestendigen om te voorzien in haar conservatie. Daarom investeren we graag in dit soort onderzoek!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Kleine bijenkastkever terug van nooit weggeweest

Larven van de Kleine bijenkastkever plunderen de raat (Bijen@WUR)

Op 20 juni 2019 werd op een bijenstand in Lentini, gelegen in de Italiaanse provincie Syracuse, opnieuw de Kleine bijenkastkever (Aethina tumida) vastgesteld; ondanks strenge gezondheidsopvolging en -maatregelen voor bijenvolken in de wijde regio. De Kleine bijenkastkever is een keversoort, uitheems in de E.U., waarvan de larven de raten van een bijenvolk in sneltempo volledig kunnen vernietigen. Bijgevolg wordt afgeraden honingbijen uit de desbetreffende regio te importeren. Al brengt importeren, ongeacht van waar, uiteraard steeds risico’s met zich mee! En dat geldt niet alleen voor honingbijen, lees hier.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Kennismakingsdagen 2019 alweer achter de rug

De afgelopen 2 weekends vonden onze kennismakingsdagen plaats. Dit jaar waren dat er maar liefst 3: een in Berlare, een in Horst aan de Maas en nog een derde in Dronten. Meer dan 120 imkers kwamen geboeid luisteren naar wat er verteld werd en kijken naar onze inheemse Zwarte bijtjes. Bij het naar huis gaan gaf een deel van hen duidelijk aan vanaf volgend jaar Zwarte bijen te gaan houden, dus missie geslaagd! Samen bouwen we aan het behoud van onze inheemse honingbij.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie