Beste Vriend(in) van de Zwarte Bij,

 

Onze geliefde bijen worden geconfronteerd met allerlei factoren die hun overleving bemoeilijken, pesticidengebruik en habitatverlies zijn er daar 2 van. Het Europees Burgerinitiatief #SaveBeesAndFarmers, waartoe ZwarteBij.org als eerste Belgische imkerassociatie aangesloten is, wil daar verbetering in brengen en ijvert voor de volgende 3 actiepunten:

  1. Een uitfasering van het gebruik van synthetische pesticiden
  2. Maatregelen om de biodiversiteit te herstellen
  3. Steun voor landbouwers in de noodzakelijke transitie naar ecologisch verantwoorde landbouw

Vindt u ook dat hier dringend werk van gemaakt moet worden, wel teken de petitie hier. De bijen hebben uw steun nodig!

 

Graag delen wij mee dat we in 2021 maar liefst 4 cursussen zullen organiseren: 3 maal een cursus imker die geïnteresseerden zal inleiden in de wondere wereld van bijen en imkerij; en 1 maal een cursus koninginnenteelt waarbij imkers de kneepjes van deze edele kunst kunnen aanleren. De cursus imker zal doorgaan in Pelt (Limburg), Zwalm (Oost-Vlaanderen) en Leuven (Vlaams-Brabant). De cursus te Leuven zal georganiseerd worden in samenwerking met Geogarden (KU Leuven) en zal daarom in het Engels gegeven worden. De cursus koninginnenteelt zal in Pelt (Limburg) doorgaan. De cursussen zullen deels online gehost worden als gevolg van de Covid-19 epidemie. Meer info over onze cursussen (prijzen, lesthema's, data, ...) vindt u hier.

 

Graag geven we ook hier mee dat op 20 november onze eerste online lezing doorgaat. Het thema is Bloemetjes & Bijtjes waarin alles uit de doeken gedaan wordt over de relatie die bijen met bloemen hebben en hoe zij communiceren. Onze leden zullen weldra informatie toegestuurd krijgen over hoe zij deze lezingen kunnen volgen. Voor december staat er alvast een iets steviger thema zijn opwachting te maken: Genetica van de Honingbij.

 

Tot slot is het weer stilaan die tijd van het jaar om het lidmaatschap te vernieuwen. Wie lid geworden is vanaf 1 september 2020 is automatisch ook lid voor 2021. Uw lidgeld is een van de voedersappen voor de werking van ZwarteBij.org, hiermee investeren wij in educatie, ons teeltprogramma, ons overlarfnetwerk, onze paringsstanden, DNA-analyses, ...!

U kan uw lidmaatschap hernieuwen door €25 over te maken op Triodos Bank, rekeningnummer IBAN BE20 5230 8072 1556 (BIC: TRIOBEBB) waarbij u als vermelding “Lidgeld 2021 + naam, voornaam” ingeeft. Mochten uw contactgegevens intussen gewijzigd zijn, graag doorgeven per e-mail aan onze ledenadministratie.

Bent u nog geen lid van ZwarteBij.org, maar draagt u onze enige echte inheemse honingbij, de Zwarte bij, een warm hart toe, dan bent u van harte welkom om onze boeiende organisatie te vervoegen! Benieuwd naar waar ZwarteBij.org allemaal voor staat? Neem dan hier een kijkje naar onze doelstelling. Specifieke informatie over wat een lidmaatschap bij ZwarteBij.org inhoudt, vindt u hier.

 

Hopende dat u en uw naasten in goede gezondheid verkeren!

Zoemende groeten,

Sofie, Dylan & Peter

Bestuur ZwarteBij.org

ZwarteBij.org
Leeuwerikstraat 7 B-3910 Pelt
© ZwarteBij.org
Youtube
Afmelden    |    Bekijk dit bericht in uw browser