Beste Vriend van de Zwarte bij,

 

Maart staat voor de deur, hoog tijd om dus om na te denken over welke bloemen je dit jaar in de tuin gaat planten of zaaien voor de bijen. Belangrijk hierbij is om niet enkel te kiezen voor de planten/zaadmengsels die vooral bedoeld zijn voor honingbijen, zoals onze Zwarte bij, maar dat er ook geplant en gezaaid wordt voor onze solitaire bijen en hommels. Daarom voorzien wij op onze website tevens een speciaal plantenlijstje voor die laatsten, opgemaakt door het team van prof. Dave Goulson. Aan de slag ermee!

Sinds kort is ZwarteBij.org effectief lid van het Praktijkcentrum Bijen (PC Bijen). Binnen het PC Bijen zullen wij vanaf nu, samen met de Koninklijke Vlaamse Imkerbond (KonVIB) en het Vlaams Bijeninstituut (VBI), de Vlaamse imkerij representeren. Daarmee is ZwarteBij.org nu een officiële partner van de Vlaamse overheid. Het PC Bijen tracht o.a. door coördinatie richting te geven aan onderzoeks- en voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot de bijenteelt. Dylan Elen, voorzitter van ZwarteBij.org, zal ons vertegenwoordigen in het PC Bijen. Hij zal alvast de kaart van een duurzame imkerij blijven trekken!

Wat is er mooier dan inheemse honingbijen die in het wild leven? Juist ja, dat is een moeilijke vraag! Nochtans leven er in Europa nog amper honingbijen in het wild, de uitzonderingen zijn bovendien vaak honingbijen die uitheems zijn (door imkers geïmporteerd) en uit een imkerij ontsnapt zijn als zwerm. Binnen de imkerij bestaat tegenwoordig de stroming van het “natuurlijk imkeren” die op een zo natuurlijk mogelijke wijze honingbijen wilt houden. Prachtig, maar wij gaan graag nog een stap verder: rewilding van onze inheemse Zwarte bij, de meest pure vorm van natuurbehoud! Uiteraard is dat rewildingconcept een langetermijnplan, maar recent werd binnen ZwarteBij.org het begin ervan aangevat met de start van de Taskforce Rewilding en een eerste prototype van onze nestkast voor Zwarte bijen. U bent altijd van harte welkom om hieraan mee te werken

Tot slot delen we graag mee dat er ook dit jaar verschillende kennismakingsdagen zullen plaatsvinden, en wel in Belgisch-Limburg, West-Vlaanderen en Gelderland. Voor de editie in Pelt (Belgisch-Limburg) is reeds alles rond, de planning rond de overige 2 wordt binnenkort gefinaliseerd. Alle info en updates zijn hier te vinden.

 

Benieuwd naar waar ZwarteBij.org voor staat? Neem dan hier een kijkje naar onze doelstelling. Specifieke informatie over wat een lidmaatschap bij ZwarteBij.org inhoudt, vindt u hier.

 

Zoemende groeten,

Sofie, Dylan & Peter

Bestuur ZwarteBij.org

ZwarteBij.org
Leeuwerikstraat 7 B-3910 Pelt
© ZwarteBij.org
Youtube
Afmelden    |    Bekijk dit bericht in uw browser