Zwarte bijen op begraafplaats Halveweg

Het kerkhof van de Halveweg wordt door de gemeentelijke diensten van Zonhoven omgevormd tot een groene parkbegraafplaats. Om deze omvorming en vergroening van het kerkhof extra in de kijker te zetten, heeft het gemeentebestuur gekozen voor iets tastbaars, nl. de Zwarte bij. Daartoe werkt zij samen met ZwarteBij.org.

 

Groene parkbegraafplaats

De voorbije twee jaar werd het kerkhof van de Halveweg in een groen jasje gestoken. De klassieke kiezelsteentjes op het kerkhof werden vervangen door gras, en wel omdat de kiezel niet te onderhouden was zonder sproeistoffen. Verder werd er op het braakliggend deel van het kerkhof, een bloemenrijk grasland met een insectenhotel aangelegd. Dit kwam ten goede van de wilde bijen, hommels en insecten, maar was voor de bezoekers weinig herkenbaar. Daarom koos het gemeentebestuur om een project uit te werken met de Zwarte bij. De bijenkasten zijn immers altijd zichtbaar en bovendien bezorgen de bijen ons ook nog eens lekkere honing!

 

Bijenvriendelijke aanplanting

Een gedeelte van de beplanting op het kerkhof zal vervangen worden door een bijenvriendelijke aanplanting. Dit doen we door enerzijds aanplanting te voorzien die veel bloemen draagt met veel stuifmeel en nectar. Anderzijds door ervoor te zorgen dat er van in het vroege voorjaar tot in het late najaar bloemen zijn. Zo werden er als ondersteuning voor de honingbijen al een paar duizend bloembollen aangeplant op het bloemenrijk grasland; namelijk: sneeuwklokjes, sneeuwroem en krokussen.  Deze bloembollen voorzien de bijen al vroeg in het voorjaar van de nodige voeding.

 

Door dit project laat het gemeentebestuur van Zonhoven zien dat men een groene parkbegraafplaats onderhoudsvriendelijk en ecologisch kan inrichten mét behoud van het serene en verzorgde karakter van de begraafplaats.