Pittig fruit

Meer natuur voor pittig fruit

Meer natuur voor pittig fruit is een driejarig interregionaal project tussen Vlaanderen en Nederland welk financieel ondersteund wordt door de Europese Unie. Het heeft als doel meer biodiversiteit in de fruitboomgaarden te brengen met zowel voordelen voor de natuur als voor de fruitteler zelf. In de eerste plaats door het versterken van de populaties wilde bijen om een grotere bestuivingszekerheid te garanderen. In de tweede plaats door ecologische maatregelen te nemen voor diersoorten die kunnen meehelpen in de plaagbestrijding in de boomgaard, zoals vleermuizen (tegen wantsen en fruitvliegen), marterachtigen en roofvogels (tegen woelratten en -muizen).

Het Proefcentrum Fruitteelt vzw (pcfruit) engageert zich in dit project onder meer om ecologische maatregelen te onderzoeken op hun haalbaarheid en toepasbaarheid.

Sinds mensenheugenis trekken imkers elk voorjaar met hun bijenvolken naar de fruitplantages in Haspengouw en het Hageland om de bestuiving van de bloesems te verzorgen. Echter, gezien honingbijen de laatste jaren in moeilijkheden verkeren zoeken fruittelers meer en meer hun heil in Metselbijen (Osmia sp.) om toch maar een goede bestuiving van hun gewassen te bekomen. Metselbijen worden dan ook steeds vaker naar voren geschoven als vervangers voor honingbijen. Binnen dit project wordt onder meer onderzoek gevoerd naar het vlieggedrag van beide soortgroepen om een beter beeld te krijgen over de gevolgen van hun al dan niet gecombineerde inzet op de bestuiving. Voor dit onderzoek werd geopteerd om als honingbij de inheemse Zwarte bij (Apis mellifera mellifera) te hanteren gezien zij erom bekend staat ook bij slechtere weersomstandigheden te foerageren, geen overbodige luxe daar het weer tijdens de bloesemperiode nogal wispelturig kan zijn.

Het onderzoek wordt geleid door Dylan Elen, namens Limburgse Zwarte Bij, en Stijn Raymaekers, namens pcfruit.

interregpcfruit