Beschikbare cursussen

Bent u altijd al gefascineerd geweest door de wondere wereld van bloemetjes en bijtjes? Wist u dat de ene honingbij niet zomaar de andere is? Maak van 2020 gebruik om de nodige kennis te vergaren om mee met ZwarteBij.org de toekomstkansen van onze bedreigde inheemse Zwarte bij te vergroten!

Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het Vlaams Ministerie voor Landbouw.

Europees Landbouwfonds


© Deze cursus is ontwikkeld door en voor ZB’ers. Afbeeldingen noch tekstdelen uit deze cursus mogen verder verspreid worden.

Er wordt wel eens gezegd dat koninginnenteelt moeilijke materie is. In werkelijkheid is het echter veel makkelijker dan dat velen denken. Het lastigste is het vrijmaken van de benodigde tijd en discipline om alle stappen op het juiste moment te kunnen uitvoeren. Een goede planning en het grondig bestuderen van deze cursus zullen u echter zeker helpen!


Zoals voor vele thema’s binnen de imkerij, geldt ook voor koninginnenteelt dat er ontelbaar veel verschillende methodes zijn. Voor deze handleiding werd geopteerd voor:

  • Koninginnenteelt met behulp van een tussenaflegger of een verzamelbroedaflegger en
  • het bevruchten van de jonge koninginnen in drieramers van het eigen broedraamformaat.

Deze handleiding is bedoeld voor de doorsnee hobby-imker, welke jaarlijks via standbevruchting een aantal nieuwe F1-koninginnen wenst te telen. Bijvoorbeeld om oude koninginnen te vervangen en/ of zijn bijenstand met een aantal volkjes uit te breiden. Tussenafleggers worden doorgaans gebruikt als er maar een of enkele sterke volken op de bijenstand aanwezig zijn. Indien men echter de beschikking heeft over 10 of meer sterke volken, is het beter te kiezen voor de verzamelbroedaflegger. Hiermee kunt u bovendien het risico van zwermen stevig reduceren.

© Deze handleiding is opgesteld door en voor ZB’ers. Afbeeldingen noch tekstdelen uit deze handleiding mogen verder verspreid worden.