Nieuwsbericht augustus 2018

Beste vriend van de Zwarte bij,

"EINDELIJK!!!" zullen velen gedacht hebben toen er afgelopen week een fatsoenlijke hoeveelheid water uit de lucht gevallen kwam. De temperatuur blijft daarentegen nog steeds hoger dan gemiddeld voor de tijd van het jaar en voorlopig ziet het ernaar uit dat september eveneens een warme, zonnige maand zal worden. De imkeragenda luidt tegenwoordig "behandelen en inwinteren". Wie nog niet behandeld heeft dient dringend de Varroa-infectiegraad van zijn volken te meten (bv. met de poedersuikermethode) en indien nodig te behandelen. Voor het inwinteren wordt aangeraden op te letten voor roverij, zeker nu er dit jaar zoveel wespen rondvliegen. Suikerdeeg kan deels een oplossing zijn daar dit niet zo sterk geurt als suikerwater.

In mei en juni werden er heel wat nieuwe koninginnen geteeld. Er werden dit jaar maar liefst 889 larfjes uitgedeeld, verspreid over drie overlarfsessies op drie verschillende locaties in de provincies Antwerpen en Limburg. Dat is vier keer zoveel als vorig jaar en ook volgend jaar blijven we groeien met nieuwe overlarflocaties in Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, de Oostkantons en Nederland. Zo wordt het steeds gemakkelijker om aan teeltmateriaal van onze Zwarte bij te geraken opdat ze haar oorspronkelijke leefgebied weer kan veroveren. Een deel van deze nieuwe koninginnen werd bevrucht op onze paringsstand. Voor het resultaat van deze paringen moeten we nog even wachten op een analyse van een staal werksterbijen van de nieuwe koningininnen. Uit de eigenschappen van deze werksters kan namelijk afgeleid worden hoe raszuiver de bevruchting was. Ook hier zijn er weer mooie vooruitzichten naar volgend jaar toe. Na een vruchtbaar bezoek van Staatsbosbeheer aan onze huidige paringsstand in Noord-Limburg kunnen we volgend jaar overigens ook proeven opzetten op Nederlands grondgebied.

De Aziatische hoornaar werd in Vlaanderen tot voor kort enkel in West- en Oost-Vlaanderen gespot. Half augustus werd er echter ook een exemplaar aangetroffen in Mortsel bij Antwerpen en recent zou er ook een exemplaar aangetroffen zijn in het Belgisch-Limburgse Opglabbeek. Het is duidelijk dat deze exotische pestsoort hier goed gedijt en succesvol oprukt richting het oosten van Vlaanderen. Het is heel belangrijk dat imkers hun kasten goed in het oog houden om te weten hoe ver de spreiding van de Aziatische hoornaar op elk moment reikt. Bij een waarneming in Vlaanderen neemt men best contact op met Dries Laget van Honeybee Valley; in Nederland met Bram Cornelissen van Bijen@WUR.

Recent hebben enkele Belgische imkers een brief in de bus gehad van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) waarin gevraagd werd een bedrag van bijna 200 euro over te maken. Het betreft hier een misverstand en men is er zich bij het FAVV intussen van bewust. Imkers die zulk een brief aangekregen zouden hebben wordt aangeraden een scan (of foto) van de brief te mailen (zie mailadres in de brief) naar het FAVV met vermelding “Volgens ART1bis.E van het KB van 10/11/05 ben je geen heffing verschuldigd als je gemiddeld aantal kolonies niet meer is dan 24.” Bij deze willen we wel graag van de gelegenheid gebruik maken om nogmaals te benadrukken dat wie bijenvolken houdt op Belgisch grondgebied, verplicht is zich als imker te registreren bij het FAVV.


Met zoemende groeten,

Sofie, Dylan en Peter,
Bestuur van ZwarteBij.org

*foto Frank Imhof (Facebook)

ZwarteBij.org
Leeuwerikstraat 7 B-3910 Neerpelt
© ZwarteBij.org
Youtube
Afmelden    |    Bekijk dit bericht in uw browser